Aktivno in neaktivno prebivalstvo, podrobni podatki, 1. četrtletje 2022

Podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 1. četrtletju 2022 sedaj tudi v SiStat

Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 1. četrtletju 2022 4,3-odstotna. Več podrobnih podatkov o delovno aktivnih, brezposelnih in neaktivnih prebivalcih v 1. četrtletju 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 17. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v Sloveniji v prvem četrtletju 2022 (po raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo), ki so bili že objavljeni v objavi Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 1. četrtletje 2022 dne 31. 5. 2022, so zdaj, podrobneje razčlenjeni, na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Delovno aktivni so vsi prebivalci, stari 15–89 let, ki so v referenčnem tednu opravili vsaj eno uro dela za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za družinsko blaginjo, vključno s pomagajočimi družinskimi člani. Med delovno aktivno prebivalstvo sodijo tudi vse tiste zaposlene ali samozaposlene osebe, ki so bile v referenčnem tednu odsotne z dela: zaradi dopusta ali praznikov, take organizacije delovnega časa ali izrabe ur, zaradi bolniške odsotnosti, materinskega ali očetovskega dopusta, starševskega dopusta; zaradi izobraževanja ali usposabljanja povezanega z delom. Kot delovno aktivne po novem obravnavamo tudi sezonske delavce zunaj sezone, če so opravljali naloge, povezane s tem delom, ter osebe, ki so z dela odsotne iz drugih razlogov (vključno s čakanjem na delo), če je predvideno, da ta odsotnost ne bo trajala več kot tri mesece (oz. da bo trajala tri mesece ali manj).

Dodatna pojasnila so na voljo v posodobljenih metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.