Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjih, 2020

Delež podjetij, ki so svojim zaposlenim omogočila izobraževanje, manjši

V podjetjih in organizacijah so za programe izobraževanja namenili skupno skoraj 263 mio. EUR, kar predstavlja 0,54 % celotnih stroškov dela. Stroški izobraževanja so bili precej višji kot v 2015, po drugi strani pa se je delež podjetij, ki so omogočila izobraževanje, zmanjšal.

  • 15. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Delež teh podjetij manjši predvsem zaradi manj ugodnih okoliščin, povezanih z epidemijo covida-19

Število podjetij, ki so svojim zaposlenim omogočila izobraževanje in usposabljanje, se je leta 2020 povečalo za 7,2 % (na 8.343), vendar pa se je v primerjavi z letom 2015 delež med vsemi podjetji zmanjšal za 5,2 odstotni točki (na 81,6 %). Po drugi strani sta se povečala delež podjetij, ki so zagotavljala usposabljanje, vezano na delovno mesto, in delež neizobraževalnih podjetij. Slednja izobraževanja niso zagotavljala, ker naj bi obstoječe znanje in veščine zaposlenih ustrezali potrebam podjetja in ker so raje zaposlovala ljudi z že potrebnim znanjem in kompetencami.

Zaradi epidemije covida-19 je bilo izvedenih manj izobraževanj, poleg tega se je izpeljanih izobraževanj udeležilo manj zaposlenih.

Največ izobraževala večja podjetja iz informacijskih, komunikacijskih, finančnih in zavarovalniških dejavnosti

Višji delež udeležencev programov izobraževanj med zaposlenimi so imela srednje velika in velika podjetja. S 64 % je bil najvišji pri podjetjih z 250 in več zaposlenimi.

Izmed vseh oseb, ki delajo v slovenskih podjetjih, se jih je izobraževalnih programov udeleževalo 51 %. V znanje in kompetence svojih zaposlenih so v povprečju največ sredstev vložila podjetja, ki spadajo v informacijske, komunikacijske, finančne in zavarovalniške dejavnosti. Delež udeležencev izobraževanja med zaposlenimi je bil v njih 73-odstoten, vsak udeleženec se je v teh programih izobraževal povprečno 28 ur (v povprečnem slovenskem podjetju 13 ur), za vsakega zaposlenega pa so podjetja porabila povprečno 859 EUR (v povprečnem slovenskem podjetju 468 EUR).

Najredkeje so izobraževanje omogočala podjetja v gradbeni dejavnosti. Tu je delež udeležencev izobraževanja znašal 20 %, vsak udeleženec se je v programih izobraževal povprečno 9 ur, v ta namen pa je bilo za vsakega udeleženca porabljenih v povprečju 180 EUR.

Najpomembnejše so bile tehnične, praktične in poklicne sposobnosti

Največ ur plačanega delovnega časa je bilo namenjenih izobraževanju na področju tehničnih, praktičnih in poklicnih sposobnosti, poleg tega pa tudi dela s strankami in dela v skupini. Hkrati so podjetja znanja in sposobnosti s teh področij prepoznala kot najpomembnejša za razvoj podjetij v prihodnjih nekaj letih.

Delež podjetij, ki omogočajo vajeništvo, nižji

Vajeništvo oziroma praktično izobraževanje pri delu je omogočalo 26 % podjetij (v letu 2015 32 %). Podjetja so kot razlog za vajeništvo večinoma navedla želje in potrebe po usposobitvi prihodnjih uslužbencev z vidika potreb podjetja ter željo po izbiri najboljših vajencev za prihodnjo zaposlitev.


Izobraževalna in neizobraževalna podjetja, Slovenija
201520202020
2015
številostopnja rasti (%)
Število vseh podjetij8.96610.23014,1
  Število izobraževalnih podjetij (zagotavljala programe ali druge oblike izobraževanja)7.7828.3437,2
Število podjetij, ki so zagotavljala programe izobraževanja 6.8936.457-6,3
Število podjetij, ki so zagotavljala samo druge oblike izobraževanja 8891.886112,1
  Število neizobraževalnih podjetij1.1831.88759,5
Število podjetij, ki omogočajo vajeništvo 2.8682.675-6,7
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki so objavljeni v skladu z zahtevami na ravni EU, zaradi skladnosti na nacionalni ravni pa so dodana podjetja in organizacije, katerih osnovna dejavnost po SKD 2008 spada v področja O (Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti), P (Izobraževanje) in Q (Zdravstvo in socialno varstvo).

Podrobnejši podatki bodo objavljeni v podatkovni bazi SiStat 12. avgusta 2022.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.