Infrastruktura za ravnanje z odpadki, 2020

Odpadke predelovali in odstranjevali z 858 napravami

Leta 2020 je obratovalo 456 naprav za recikliranje odpadkov, 387 naprav za predelavo odpadkov z zasipanjem in 12 naprav za energetsko predelavo odpadkov. Odpadki so se odstranjevali v treh napravah za sežig in odlagali na 17 odlagališčih.

  • 29. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Več kot polovica vseh naprav za obdelavo odpadkov je bilo namenjenih reciklaži 

S 456 napravami za recikliranje odpadkov smo predelali 37 % vseh nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov. Recikliranih je bilo skoraj 3,2 milijona ton odpadkov ali za 12 % manj kot v 2018. 

Za predelavo odpadkov za zasipanje je delovalo 387 naprav, v katerih se je snovno izrabilo 3,4 milijona ton odpadkov ali 39 % vseh nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov. V primerjavi z letom 2018 se je ta količina v letu 2020 zmanjšala za 18 %.
 
V dvanajstih napravah za sežig odpadkov, namenjenih energetski izrabi, se je predelalo več kot 191.000 ton odpadkov, kar je malo več kot 2 % vseh nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov ter 8 % manj kot v letu 2018. V treh napravah za sežig odpadkov z namenom njihovega odstranjevanja pa se je odstranilo nekoliko več kot 38.000 ton odpadkov (3 % manj kot v 2018) ali manj kot 1 % vseh nastalih in v Slovenijo uvoženih odpadkov.

Število naprav za predelavo odpadkov se je med letoma 2018 in 2020 povečalo za skoraj tretjino (32 %), kar je deloma posledica izboljšanja kakovosti evidenc administrativnega vira. Kljub temu pa so se količine predelanih odpadkov zmanjšale.


Večina odpadkov odložena na nenevarnih odlagališčih

Obratovalo je 17 odlagališč odpadkov, od tega 13 za nenevarne, tri za inertne in eno za nevarne odpadke. Enajst odlagališč odpadkov je bilo v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, šest pa v Zahodni Sloveniji. 

Na vsa odlagališča je bilo odloženih nekaj več kot 177.000 ton odpadkov oziroma 2 % vseh odpadkov, s katerimi se je ravnalo leta 2020 v Sloveniji. Večina (95 %) teh odpadkov je bila odložena na nenevarnih, 3 % na inertnih, 2 % pa na nevarnih odlagališčih. V primerjavi z letom 2018 je bilo več odpadkov odloženih na nenevarnih (za desetino več) in inertnih (za 20-krat več), manj pa na nevarnih odlagališčih (za tretjino manj). Vzrok za izrazito povečanje količine odloženih odpadkov na inertnih odlagališč je začetek obratovanja novega odlagališča za te odpadke.
Naprave za ravnanje z odpadki in količine obdelanih odpadkov, Slovenija, 2018 in 2020
20182020
Število naprav Količina obdelanih
odpadkov (1.000 ton)
Število naprav1) Količina obdelanih
odpadkov (1.000 ton)
Naprave za recikliranje4123.5964563.181
Naprave za predelavo za zasipanje2274.1153873.374
Naprave za energetsko predelavo820712191
Naprave za odstranjevanje s sežigom339338
Odlagališča odpadkov1615717177
1) Povečanje števila naprav je med drugim posledica izboljšanja kakovosti evidenc administrativnega vira.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki so prevzeti iz administrativnega vira (Ministrstvo za okolje in prostor) in pripravljeni za mednarodno poročanje, skladno z Uredbo št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.