Transport, april 2022

Več potnikov tako na avtobusih in vlakih kot na letališču in v pristaniščih

Avtobusi in vlaki so prepeljali več potnikov kot aprila lani. Povečal se je tudi promet potnikov na letališču in v pristaniščih. Cestne mejne prehode je prečkalo več vozil.

  • 15. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Občutno več potnikov na avtobusih

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali nekaj več kot 2,9 milijona potnikov, kar je bilo dvakrat toliko kot pred letom dni.
Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so prepeljali skoraj 1,8 milijona potnikov. To je bilo prav tako več kot v prejšnjem aprilu, in sicer za 113 %. Pri tem so opravili 35,5 milijona potniških kilometrov oz. v isti primerjavi približno 4,5-krat toliko kot aprila lani.

Manj prvič registriranih novih osebnih avtomobilov

Izmed cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v aprilu, jih je bilo prvič registriranih skoraj 9.700, kar je bilo približno toliko kot pred letom dni. Med temi je bilo okoli 6.400 osebnih avtomobilov oz. za 4 % manj. Okrog 3.900 izmed njih je bilo novih, kar je bilo za 8 % manj kot v prejšnjem aprilu.

Na cestnih mejnih prehodih povečan promet vozil

Čez cestne mejne prehode je vstopilo v Slovenijo ali izstopilo iz nje 5,1 milijona potniških vozil, kar je bilo za 135 % več, tovornih vozil pa je bilo 1,3 milijona oz. za 15 % več kot leto prej.

Več potnikov na vlakih

Vlaki so prepeljali 1,2 milijona potnikov; to je bilo za skoraj polovico (48 %) več kot v prejšnjem aprilu. Pri tem so opravili 72 milijonov potniških kilometrov, kar je bilo v isti časovni primerjavi za 97 % več.

V letališkem prometu mnogo več potnikov

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je odpotovalo ali na to letališče pripotovalo skoraj 69.400 potnikov. To je bilo skoraj osemkrat toliko kot aprila lani. Tudi blagovni promet na omenjenem letališču je bil večji; pretovorjenih je bilo namreč skoraj 1.300 ton blaga oz. v isti primerjavi za 38 % več. 

V slovenskih pristaniščih povečan promet ladij

V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 274 ladij, kar je bilo za 6 % več. Našteli so skoraj 2.900 potnikov; to je bilo bistveno več kot pred letom dni, ko je priplulo ali odplulo zgolj enajst potnikov.
V koprskem pristanišču je bilo pretovorjenih okoli 1,8 milijona ton blaga oz. 6 % manj kot v prejšnjem aprilu.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Izbrani podatki transporta, Slovenija
IV 2022I–IV 2022IV 2022
IV 2021 
I–IV 2022
I–IV 2021
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)1.798,87.171,4212,5209,6
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)35,5141,4451,9311,9
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)2.943,412.133,7199,9220,8
Promet potniških vozil čez cestne mejne prehode (1.000)5.142,116.337,9235,2207,6
Promet tovornih vozil čez cestne mejne prehode (1.000)1.340,34.844,6114,7109,9
Prvič registrirana cestna motorna vozila9.68336.921100,186,3
Prvič registrirani osebni avtomobili6.44226.24595,983,3
Prvič registrirani novi osebni avtomobili3.86916.37391,980,1
Železniški prevoz
Potniki (1.000)1.200,44.584,6148,1139,2
Potniški kilometri (mio.)71,7233,9197,4164,0
Pristaniški promet
Potniki2)2.8544.05025.945,510.657,9
Blago (1.000 t)2)1.802,57.329,594,0107,7
Ladje2741.021106,2103,2
Letališki promet
Potniki (1.000)69,4195,4794,5721,0
Blago (1.000 t)1,34,2138,0118,2
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki. Pri objavi 15. 6. 2022 so bili podatki o potniških kilometrih za obdobje od septembra 2021 do marca 2022 revidirani. Končni bodo postali z letno objavo.

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni bodo postali konec julija 2022, ko bo izšla letna objava.

Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Do razlik prihaja zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.