Elektronske komunikacijske storitve, 1. četrtletje 2022

Uporabniki mobilnega omrežja klicali več in napisali več sporočil

Ob koncu 1. četrtletja 2022 je bilo uporabnikov mobilnega omrežja več kot v istem obdobju leto prej. Iz vseh mobilnih omrežij so opravili več odhodnih klicev, a hkrati manj telefonskega prometa. Poslali so več SMS- in MMS-sporočil.

  • 20. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Število poslovnih naročnikov se je najbolj povečalo

Število uporabnikov mobilnega omrežja v Sloveniji je ob koncu 1. četrtletja 2022 preseglo 2.613.000. Na letni ravni se je dvignilo za 2 %. Povečalo se je tako število naročnikov kot tudi predplačnikov. Porast je bil največji pri poslovnih naročnikih, in sicer 5-odstoten.

Število odhodnih telefonskih klicev iz vseh omrežij večje

Skupno je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih skoraj 475 milijonov odhodnih klicev. To je bilo za 1 % več kot v istem četrtletju prejšnjega leta, pri čemer je bilo število domačih odhodnih klicev prav tako višje za 1 % in se je povečalo v vseh omrežjih. Število mednarodnih odhodnih klicev je poraslo za 12 %.

Domači in mednarodni odhodni mobilni telefonski promet manjša

Skupno je bilo izmerjenih okoli 23 milijonov ur odhodnega prometa iz slovenskih mobilnih telefonskih omrežij, kar je bilo za 6 % manj kot v istem obdobju leta pred tem. Domači promet je bil prav tako manjši za 6 %, mednarodni pa za 5 %. V enem letu se je odhodni mobilni promet zmanjšal pri obeh vrstah uporabnikov in v vseh omrežjih.

Rast poslanih SMS- in MMS-sporočil pri poslovnih uporabnikih višja kot pri zasebnih

Poslanih je bilo okoli 577 milijonov SMS-sporočil, kar je bilo za 7 % več kot v 1. četrtletju 2021. Zasebni uporabniki so jih poslali za 5 % več, poslovni uporabniki pa za 15 % več. Poslanih je bilo tudi skoraj 29 milijonov MMS-sporočil ali za 4 % več. Večino SMS- in MMS-sporočil so sicer poslali zasebni uporabniki (78 % in 77 %).

Prenos podatkov prek mobilnega širokopasovnega dostopa še naprej precej narašča

Prek mobilnega širokopasovnega dostopa je bilo prenesenih skoraj 71 milijonov gigabajtov podatkov, za 27 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta. V tem podatku ni upoštevan prenos podatkov prek brezžične tehnologije Wi-Fi.

Polovica uporabnikov do interneta prek optičnega dostopa

Ob koncu 1. četrtletja 2022 se je v Sloveniji za dostop do interneta uporabljalo skoraj 675.000 širokopasovnih priključkov ali za 3 % več kot v istem obdobju leto prej. Povečalo se je predvsem število priključkov z optičnim dostopom, za 12 %, in jih je zdaj med vsemi širokopasovnimi priključki polovica. Število priključkov prek kabelskega modema je na letni ravni upadlo za 2 %, število priključkov xDSL pa za 10 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Odhodni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Odhodni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Podatkovne storitve, Slovenija
Podatkovne storitve, Slovenija
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija
I–III 2022I–III 2022
I–III 2021
I–III 2022
X–XII 2021
številoindeks
Fiksna telefonija
Odhodni promet (1.000 minut)1)3)81.08381,895,3
  domači76.62282,195,5
  mednarodni4.46176,691,6
Priključki klasične telefonije2) 69.59185,396,0
VoIP-priključki2) 609.852100,599,7
Mobilna telefonija
Odhodni promet (1.000 minut)3)1.381.08494,199,7
  domači1.348.84094,199,8
  mednarodni32.24494,795,2
Uporabniki mobilnega omrežja2)2.613.346102,3100,2
  naročniki mobilnega omrežja2)2.134.971102,4100,3
  predplačniki mobilnega omrežja2)478.375101,5100,1
Poslana SMS-sporočila (1.000)577.028106,794,6
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu (1.000 GB)70.995127,3108,3
Dostop do interneta
Širokopasovni priključki2)674.764102,5100,5
  xDSL-priključki2)147.16289,997,7
  priključki optičnega dostopa2)334.812112,4102,4
1) Govorni promet brez prometa do ponudnikov klicnega dostopa do interneta.
2) Konec ustreznega četrtletja.
3) Podatki v tisočih minutah so v komentarju preračunani v ure.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Začasni podatki za 1. četrtletje 2022 bodo postali končni konec junija 2023, ko bodo objavljeni začasni podatki za 1. četrtletje 2023. V končnih podatkih bodo upoštevani morebitni popravki oz. revizije, ki se bodo izvedli med letom.
 
Z objavo teh podatkov so podatki za 1. četrtletje 2021 postali končni. Revidirani podatki so bili vneseni tudi v podatkovno bazo SiStat.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.