Skupine podjetij, 2020

5.767 skupin podjetij, več kot tretjina rezidenčnih

Manj kot 1 % vseh podjetij v Sloveniji, ki so bila povezana v večnacionalne skupine podjetij pod domačim nadzorom, je v letu 2020 ustvarilo 22 % vsega prihodka v Sloveniji in zaposlovalo 11 % vseh oseb, ki so delale.

  • 9. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Približno polovica bila del večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom

Leta 2020 je delovalo 5.767 skupin podjetij, od tega jih je bilo 2.066 ali 36 % rezidenčnih. Večnacionalnih skupin podjetij pod domačim nadzorom je bilo 923 (16 %), nekaj manj kot polovico (48 %) vseh skupin podjetij pa so predstavljale večnacionalne skupine podjetij pod tujim nadzorom. Podobno kot v letu 2019 so tudi leto pozneje skoraj polovico (44 %) slednjih nadzirale štiri države (Avstrija, Hrvaška, Nemčija in Združeno kraljestvo).


Največ rezidenčnih skupin podjetij je spadalo v področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (22 %), največ večnacionalnih skupin pod domačim nadzorom (23 %) in tudi največ tistih pod tujim nadzorom (32 %) pa v področje trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil.

Podjetja v skupinah podjetij zaposlovala več kot tretjino vseh oseb, ki so delale v Sloveniji

Podjetij, povezanih v skupine, je bilo 8.606 oz. približno 4 % vseh podjetij. Skupno so zaposlovala približno 35 % vseh oseb, ki so v Sloveniji delale, in ustvarila skoraj 60 % vsega prihodka.

Podjetja, ki so bila povezana v večnacionalne skupine, so ustvarila nekaj več kot polovico (52 %) vsega prihodka v Sloveniji, v njih pa je bilo zaposlenih več kot četrtina (28 %) vseh oseb, ki so delale. Manj kot 1 % podjetij, ki so bila povezana v večnacionalne skupine pod domačim nadzorom, pa je ustvarilo 22 % vsega prihodka v Sloveniji in je zaposlovalo nekaj manj kot 11 % vseh oseb, ki so delale.


Podjetja v večnacionalnih skupinah pod tujim nadzorom ustvarila več prihodka

V večnacionalne skupine podjetij je bilo v letu 2020 povezanih 4.554 podjetij. 63 % teh podjetij je bilo povezanih v skupine pod tujim nadzorom; ta podjetja so zaposlovala za 21 % več oseb, ki delajo, in ustvarila za 15 % več prihodka kot podjetja, povezana v skupine pod domačim nadzorom. Prihodek na osebo, ki dela, pa je bil višji v podjetjih, povezanih v skupine pod domačim nadzorom.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.