Indeks stroškov dela, 1. četrtletje 2022

Znižanje stroškov dela na letni ravni najvišje v zdravstvu in socialnem varstvu

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se na letni ravni zvišali v večini dejavnosti, najbolj v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo. Na ravni Slovenije so se nekoliko zvišali.

  • 8. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Stroški dela naraščajo

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v 1. četrtletju 2022 povprečno za 0,8 % višji kot v istem obdobju leto prej, pri čemer so bile plače za tovrstno delovno uro prav tako višje za 0,8 %, drugi stroški dela pa za 1,3 %.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se najizraziteje zvišali v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 12,5 %) in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 8,1 %). Po drugi strani so se najbolj znižali v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 17,0 %); na tolikšno znižanje stroškov je med drugim vplivalo zmanjšanje izplačil (izrednih) dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19.

V vseh državah članicah EU-27 razen Grčije v četrtem četrtletju 2021 rast stroškov dela

Po podatkih Eurostata so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 4. četrtletju 2021 v vseh državah članicah EU-27 višji kot v istem obdobju leto prej (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili le v Grčiji (za 3,1 %). Zvišanje je bilo najizrazitejše v Litvi (za 15,1 %) in Bolgariji (za 11,9 %). V EU-27 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 2,1 %; v Sloveniji so bili višji za 4,9 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
202020212022
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III105,5111,4100,8
IV–VI108,8103,6
VII–IX101,8106,0
X–XII103,7105,1
… ni podatka
Iz podatkov so izločeni vplivi koledarja.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Končni podatki bodo objavljeni po zaključku načrtovane revizije raziskovanja (predvidoma do konca leta 2023).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.