Demografija podjetij, 2020

Zmanjšanje števila novonastalih podjetij

V letu 2020 je na novo nastalo 17.306 podjetij ali za 12,4 % manj kot v letu 2019. Njihovo število se je zmanjšalo v skoraj vseh področjih dejavnosti, razen v predelovalnih dejavnostih, dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro in v gradbeništvu.

  • 17. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Večina novonastalih podjetij mikro podjetja

Na novo je leta 2020 nastalo najmanj podjetij po letu 2012, in sicer 17.306. V primerjavi z letom prej je bilo to za 12,4 % manj podjetij. Število novih podjetij se je zmanjšalo v glavnem zaradi zmanjšanja njihovega števila v dejavnosti gostinstvo in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Enako kot leto prej je največ podjetij nastalo v storitvenih dejavnostih (82,3 %). V gradbeništvu je nastalo 10,1 % podjetij in v industriji 7,6 %. Med novonastalimi podjetji v storitvenih dejavnostih jih je največ spadalo v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (3.674), v gostinstvo (1.951) in v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (1.781).

Novonastala podjetja so zaposlovala 18.805 oseb, ki delajo, kar je bilo 11,8 % manj kot leto prej. V povprečju je tako podjetje zaposlovalo eno osebo, ki dela.

Velika večina novonastalih podjetij je poslovala brez zaposlenih (86 %). 1 do 4 osebe je zaposlovalo 13,2 % novonastalih podjetij, 5 do 9 zaposlenih pa 0,5 % podjetij. Z vidika dejavnosti skoraj vsa novonastala podjetja niso imela zaposlenih v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (98 %) ter v izobraževanju (96,4 %).

Največ podjetij prenehalo poslovati v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih

Po začasnih podatkih je prenehalo poslovati 12.251 podjetij, ta so zaposlovala 12.653 oseb. V povprečju je bilo izgubljeno eno delovno mesto na podjetje, ki je prenehalo poslovati. 44,7 % teh podjetij je spadalo v naslednja tri področja dejavnosti: strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, gostinstvo ter v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Pet let je preživelo vsako drugo novonastalo podjetje

Delež preživelih podjetij z vidika leta nastanka oz. trajanja delovanja upada. Od podjetij, ki so na novo nastala v letu 2019, jih je leto pozneje poslovalo 84,2 %; od podjetij, nastalih v letu 2017, jih je po treh letih delovalo 61,4 %, in od podjetij, nastalih v letu 2015, jih je po petih letih poslovala približno polovica (50,5 %). Novonastala podjetja, ki so preživela, so zaposlovala več oseb kot v prvem letu. Po prvem letu poslovanja se je število oseb, ki delajo, namreč povečalo za 16,8 %, po petih letih poslovanja pa za 53,9 % (iz 10.623 na 16.348).Novonastala podjetja, Slovenija, 2020
Novonastala podjetja, Slovenija, 2020
Odstotna sprememba v številu oseb, ki delajo, v podjetjih preživelih eno leto in pet let po letu nastanka, Slovenija, 2020
Odstotna sprememba v številu oseb, ki delajo, v podjetjih preživelih eno leto in pet let po letu nastanka, Slovenija, 2020
Novonastala podjetja, Slovenija
Število% od vseh podjetij%
2020 2020
2019
Skupaj dejavnosti po SKD 200817.3069,6-12,4
B Rudarstvo33,4-72,7
C Predelovalne dejavnosti1.2636,30,1
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro352,634,6
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja123,0-25,0
F Gradbeništvo1.7478,70,5
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil1.7816,9-10,1
H Promet in skladiščenje5706,6-17,6
I Gostinstvo1.95115,5-25,1
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti1.14010,9-6,3
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, razen dejavnosti holdingov1387,3-16,4
L Poslovanje z nepremičninami4009,7-23,1
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti3.67410,0-9,2
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti1.00912,0-17,3
P Izobraževanje99214,4-16,0
Q Zdravstvo in socialno varstvo51710,1-13,3
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti1.17813,7-19,3
S Druge dejavnosti8969,9-11,5
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši podatki o demografiji podjetij za leto 2020 bodo objavljeni na spletnih straneh Statističnega urada RS 15. julija 2022.

Podatki o podjetjih, ki so prenehala poslovati in so brez naslednika, za leto 2020 so začasni; končne bomo objavili predvidoma v juniju 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.