Prebivalstvo po naseljih, podrobni podatki, 1. januar 2022

Skoraj polovica naselij ima manj kot 100 prebivalcev

Na začetku leta je bilo najgosteje naseljeno mestno naselje Piran s skoraj 5.500 prebivalci na kvadratni kilometer. Naselij brez prebivalcev je bilo 54. Skoraj polovica naselij je imela manj kot 100 prebivalcev.

  • 7. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Naselja brez prebivalcev

1. januarja 2022 je bilo v Sloveniji 6.036 naselij, od tega jih je bilo 54 brez prebivalcev. Največ slednjih je bilo v občini Kočevje (17). Leta 2021 je v tej občini brez prebivalcev ostalo naselje Trnovec: 1. januarja 2021 je imelo enega prebivalca, leto pozneje pa nobenega.

Piran ostaja najgosteje naseljeno mestno naselje, veliko naselij je majhnih

Najgosteje naseljeno mestno naselje v Sloveniji je bil Piran v istoimenski občini, kjer je na enem kvadratnem kilometru površine živelo povprečno skoraj 5.500 prebivalcev. Če bi hoteli tako na gosto naseliti celotno Slovenijo, bi potrebovali več kot 110 milijonov prebivalcev.

Najredkeje naseljeno naselje v Sloveniji, če izvzamemo naselja brez prebivalcev, so bile Podstenice v občini Dolenjske Toplice, kjer je na kvadratnem kilometru živelo povprečno manj kot 0,08 prebivalca (ali eden na več kot 12 km2). Če bi bila vsa država poseljena tako redko, bi v njej živelo le nekaj več kot 1.600 prebivalcev.

Četrtina vseh naselij je imela manj kot 50 prebivalcev, skupaj pa skoraj polovica manj kot 100.

Največ prebivalcev je imela Ljubljana v istoimenski občini: v njej je živelo 284.000 ljudi, kar je enako skupnemu številu prebivalcev nekaj manj kot 4.000 najmanjših naselij s prebivalci.

V nekaj naseljih ni otrok ali starejših

V štirih naseljih, ki so imela po najmanj 30 prebivalcev, ni bilo otrok, tj. prebivalcev, starih manj kot 15 let. Največje med takimi naselji je bilo Završje v občini Trbovlje, ki je imelo 41 prebivalcev, od katerih nihče ni bil mlajši od 15 let.

V dveh naseljih z najmanj 30 prebivalci ni bil nihče star 65 ali več let. To sta bila Gabrje pri Ilovi Gori v občini Grosuplje (39 prebivalcev) ter Sovinek v občini Semič (30 prebivalcev).

V podatkovni bazi SiStat objavljene časovne vrste podatkov o prebivalstvu Slovenije po naseljih smo dopolnili s podatki po stanju na 1. januar 2022.


Prebivalstvo po velikostnih razredih naselij, 1. januar 2022
NaseljaPrebivalstvo
število%število%
Velikostni razredi naselij po številu prebivalcev
Skupaj6.036100,02.107.180100,0
0540,900,0
1–2471811,99.7190,5
25–4985114,131.6701,5
50–991.28521,393.4894,4
100–1991.42723,6202.6949,6
200–4991.11418,5339.36816,1
500–9993555,9243.59511,6
1.000–4.9991933,2378.88318,0
5.000–9.999230,4157.8907,5
10.000–49.999140,2269.27712,8
50.000 +20,0380.59518,1
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.