Opravljene delovne ure, 1. četrtletje 2022

Skupno število opravljenih delovnih ur na medletni ravni višje

V primerjavi s 1. četrtletjem prejšnjega leta je bilo v prvem letošnjem četrtletju opravljenih za 5,7 % več delovnih ur, vendar pa je posamezna zaposlena oseba v povprečju opravila nekoliko manj delovnih ur.

  • 7. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Medletna rast skupnega števila opravljenih delovnih ur predvsem zaradi več zaposlenih

V Sloveniji zaposlene osebe, ki so prejele plačo in/ali nadomestilo plače v breme (iz sredstev) delodajalca, so v 1. četrtletju 2022 opravile 317,7 milijona delovnih ur, kar je za 5,7 % več kot v istem četrtletju 2021. Delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami je v tem obdobju znašal 83,2 %.

Na zvišanje skupnega števila opravljenih delovnih ur je vplivalo predvsem povečanje števila zaposlenih oseb. 

Največ delovnih ur na mesec opravili zaposleni v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih 

Posamezna zaposlena oseba, ki je prejela plačo in/ali nadomestilo plače v breme delodajalca, je v posameznem mesecu opravila v povprečju eno delovno uro manj kot v 1. četrtletju prejšnjega leta; skupno jih je mesečno opravila 133. Na to sta vplivali zmanjšanje povprečnega števila opravljenih ur plačanega in neplačanega nadurnega dela ter povečanje števila ur odsotnosti z dela (v breme delodajalca) zaradi bolniških odsotnosti in drugih zdravstvenih razlogov. 

Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposlenega se je v primerjavi z istim četrtletjem leto prej najizraziteje zvišalo v dejavnosti gostinstva (za 3,9 %), najbolj znižalo pa v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 5,3 %). Največ delovnih ur na mesec (139) so opravile osebe, zaposlene v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih.

Največji letni porast skupnega števila opravljenih delovnih ur v gostinstvu

Skupno število opravljenih delovnih ur se je najizraziteje zvišalo v gostinstvu, za 106,5 %. Več delovnih ur je bilo opravljenih predvsem zaradi omilitve oz. prenehanja nekaterih omejitev, povezanih z ukrepi za zajezitev epidemije covida-19.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur (isto obdobje prejšnjega leta = 100), Slovenija
202020212022
I–III101,995,4105,7
IV–VI87,5112,3
VII–IX99,8106,9
X–XII98,8104,2
… ni podatka
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.