Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, 1. četrtletje 2022

Povprečna mesečna plača na četrtletni ravni višja

Za 1. četrtletje 2022 je povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah znašala 1.196,05 EUR in je bila od plače za prejšnje četrtletje nominalno višja za 1,6 %, realno pa za 0,5 %.

  • 7. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah višja kot v prejšnjem četrtletju

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 1. četrtletje 2022 je znašala 1.196,05 EUR bruto oz. 827,92 EUR neto. V primerjavi s povprečno plačo za prejšnje četrtletje je bila v bruto znesku nominalno višja za 1,6 %, realno pa za 0,5 %; v neto znesku se je nominalno zvišala za 2,4 %, realno pa za 1,3 %.

Najvišja v zdravstvu in socialnem varstvu

V primerjavi s plačo za 4. četrtletje 2021 se je povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 1. četrtletje 2022 najbolj zvišala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 5,2 %), najbolj znižala pa v dejavnosti rudarstvo (za 1,5 %). Najvišja je bila v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo; znašala je 1.536,76 EUR.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
Ø I–III 2022Ø I–III 2022
Ø X–XII 2021
Ø I–III 2022
Ø I–III 2021
EURnominalni indeksrealni indeksnominalni indeksrealni indeks
Bruto1.196,05101,6100,5109,7103,5
Neto827,92102,4101,3110,7104,4
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
EURindeksEURindeks
I 20221.175,7799,7110,2811,75100,3110,8
II 20221.185,66100,8109,4820,78101,1110,4
III 20221.226,39103,4109,5850,95103,7111,1
Realni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
indeks
I 202299,3104,299,9104,7
II 202299,4102,399,7103,3
III 2022104,6103,9104,9105,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.