Aktivno in neaktivno prebivalstvo, 1. četrtletje 2022

Stopnja brezposelnosti v 1. četrtletju nižja

V 1. četrtletju 2022 je bila stopnja brezposelnosti 4,3-odstotna, za 0,2 odstotne točke nižja kot v četrtletju pred tem. Stopnja delovne aktivnosti se je zvišala.

  • 31. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Razmere na trgu dela skoraj enake kot v prejšnjem četrtletju

Med prebivalci Slovenije v zasebnih gospodinjstvih je bilo v 1. četrtletju 2022 delovno aktivnih 980.000 oseb. Njihovo število je v primerjavi s 4. četrtletjem 2021 upadlo za 1.000 oseb, v primerjavi s 1. četrtletjem 2021 pa je naraslo za 52.000 oseb oz. 6 %. Stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let je bila med moškimi 80,4-odstotna, med ženskami pa 74,1-odstotna. Pri moških je to v primerjavi s prejšnjim četrtletjem pomenilo upad za 0,1 odstotne točke, pri ženskah pa porast za 0,4 odstotne točke. Stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let je znašala 77,4 %, kar je za 0,2 odstotne točke več kot četrtletje prej in za 4,5 odstotne točke več kot v 1. četrtletju prejšnjega leta.

Med delovno aktivnimi po zaposlitvenem statusu v primerjavi s prejšnjim četrtletjem ni prišlo do sprememb. 82 % delovno aktivnih je bilo zaposlenih v delovnem razmerju, 12 % jih je bilo samozaposlenih, 3 % jih je opravljalo študentsko delo, 2 % delovno aktivnih sta pomagala na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, 1 % pa je opravljal druge oblike dela.

Število brezposelnih v 1. četrtletju upadlo

Brezposelnih je bilo približno 44.000 oseb, kar je za 5 % (2.000 oseb) manj kot v prejšnjem četrtletju in 21 % (11.000 oseb) manj kot v istem obdobju prejšnjega leta. Stopnja brezposelnosti je med moškimi znašala 3,9 %, med ženskami pa 4,7 %. Tako pri moških kot pri ženskah se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem znižala za 0,2 odstotne točke. Med moškimi je število brezposelnih v primerjavi z letom prej upadlo za približno 3.000 oseb oziroma za 11 %, med ženskami pa za približno 9.000 oseb oziroma za 28 %.

21.000 oseb oziroma 48 % vseh brezposelnih je zaposlitev iskalo že eno leto ali več – opredelimo jih kot dolgotrajno brezposelne. Njihovo število je tako v primerjavi s prejšnjim četrtletjem kot z istim obdobjem leto prej ostalo približno enako, prav tako na četrtletni ravni po spolu. Števili dolgotrajno brezposelnih iz prejšnjega četrtletja sta namreč ostali nespremenjeni – 11.000 moških in 10.000 žensk. V primerjavi z istim obdobjem leto prej pa je med moškimi število dolgotrajno brezposelnih naraslo za okoli 2.000 oseb oziroma 21 %, med ženskami pa upadlo za približno 2.000 oseb oziroma 14 %.
Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija (število v 1.000)
X–XII 2021I–III 2022
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
Prebivalci zasebnih gospodinjstev – skupaj2.0601.0391.0212.0591.0391.020
Aktivni1.0285564721.024553471
   delovno aktivni981533448980531449
   …zaposleni843440403843438405
   …samozaposleni12185361208436
   …zaposleni prek študentskega servisa261016251015
   …pomagajoči družinski člani17M8M9M18M9M9M
   brezposelni472323442222
Neaktivni715320395718323395
Oznaka:
M - manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
METODOLOŠKO OPOZORILO
Delovno aktivni so vsi prebivalci, stari 15–89 let, ki so v referenčnem tednu opravili vsaj eno uro dela za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za družinsko blaginjo, vključno s pomagajočimi družinskimi člani. Med delovno aktivno prebivalstvo sodijo tudi vse tiste zaposlene ali samozaposlene osebe, ki so bile v referenčnem tednu odsotne z dela: zaradi dopusta ali praznikov, take organizacije delovnega časa ali izrabe ur, zaradi bolniške odsotnosti, materinskega ali očetovskega dopusta, starševskega dopusta; zaradi izobraževanja ali usposabljanja povezanega z delom. Kot delovno aktivne po novem obravnavamo tudi sezonske delavce zunaj sezone, če so opravljali naloge, povezane s tem delom, ter osebe, ki so z dela odsotne iz drugih razlogov (vključno s čakanjem na delo), če je predvideno, da ta odsotnost ne bo trajala več kot tri mesece (oz. da bo trajala tri mesece ali manj).

Dodatna pojasnila so na voljo v posodobljenih metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.