Indeksi cen življenjskih potrebščin, maj 2022

Življenjske potrebščine na letni ravni dražje za 8,1 %, na mesečni za 2 %

K letni inflaciji so največ prispevale podražitve naftnih derivatov in hrane. Poleg omenjenih skupin so na mesečno inflacijo vplivale še podražitve oblačil in obutve.

  • 31. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna inflacija 8,1-odstotna

V enem letu so se cene v povprečju zvišale za 8,1 %. Cene blaga so bile v povprečju višje za 9,8 %, cene storitev pa za 4,8 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 11,8 %, trajno blago za 9,2 % in poltrajno blago za 3,3 %.

K letni inflaciji so največ (1,9 odstotne točke) prispevale višje cene naftnih derivatov. Tekoča goriva so se podražila za 42,6 %, dizelsko gorivo za 40,6 %, bencin pa za 34,8 %. Velik vpliv (1,7 odstotne točke) je imela tudi podražitev hrane za 11,1 %. Stanovanjska in gospodinjska oprema ter izdelki za tekoče vzdrževanje stanovanj so se podražili za 10,5 % in k inflaciji prispevali 0,8 odstotne točke. Podražitve avtomobilov (za 11,1 %) ter izdelkov in storitev iz skupine rekreacija in kultura (za 5,9 %) so inflacijo zvišale po 0,6 odstotne točke. 0,5 odstotne točke vpliva so imele še podražitve gostinskih storitev (za 9 %).

V primerjavi z majem 2021 je bila električna energija cenejša za 15,8 % in je inflacijo znižala za 0,6 odstotne točke, še za 0,3 odstotne točke so jo ublažile pocenitve telefonskih in telefaks storitev (za 6,3 %).

Maja cene višje za 2 % v primerjavi z aprilom

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 2 %.

K mesečni inflaciji so največ (0,5 odstotne točke) prispevale višje cene naftnih derivatov (dizelsko gorivo se je podražilo za 11 %, tekoča goriva za 6,1 % in bencin za 5,5 %). Po 0,3 odstotne točke vpliva na mesečno inflacijo so imele podražitve oblačil in obutve (za 4,6 %) ter hrane (za 1,9 %). Zvišanje cen električne energije za 7,7 % je prispevalo 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke vpliva pa so imele podražitve v skupinah zemeljski in mestni plin (za 15,5 %), toplotna energija (7,3 %), počitniški paketi (za 4 %), nastanitvene storitve (za 3,8 %), gostinske storitve (za 2 %) ter stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj (za 1,2 %). 0,1 odstotne točke so prispevale še vse preostale podražitve. Opaznejših pocenitev v maju ni bilo.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 8,7-odstotna (v maju 2021 2,2-odstotna). Mesečna rast cen je bila 2-odstotna (prejšnji mesec 2,1-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 10,5 %, cene storitev pa za 5,1 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 13 %, trajno blago za 8,3 % in poltrajno blago za 3,7 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU aprila 2022 7,4-odstotna (enaka kot mesec prej) in v državah članicah EU 8,1-odstotna (mesec prej 7,8-odstotna). Najnižja je bila v Franciji (5,4-odstotna), najvišja v Estoniji (19,1-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 7,4 odstotka.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
V 2022
V 2021
V 2022
IV 2022 
V 2022 
XII 2021
I–V 2022
I–V 2021
V 2022
Ø 2015 
Skupaj108,1102,0105,3106,6115,12
01 Hrana in brezalkoholne pijače110,8101,8108,8107,6123,35
02 Alkoholne pijače in tobak105,1100,4103,5103,6115,62
03 Oblačila in obutev102,6104,6101,6103,4106,44
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo110,4104,4104,0108,4124,73
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj110,5101,2106,1108,7114,28
06 Zdravstvo102,7100,5101,4103,7110,20
07 Prevoz116,7102,5109,0114,2113,16
08 Komunikacije94,1100,097,695,899,46
09 Rekreacija in kultura105,9101,5105,6104,8106,17
10 Izobraževanje100,3100,0100,0100,4113,16
11 Restavracije in hoteli109,6102,4106,0107,8123,41
12 Raznovrstno blago in storitve102,4100,0104,1101,4112,53
  Blago109,8102,6105,9108,0115,05
  Storitve104,8100,9104,2103,9115,38
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
V 2022
V 2021
V 2022
IV 2022 
V 2022 
XII 2021
I–V 2022
I–V 2021
V 20221)
Ø 2015 
Skupaj8,72,05,57,0115,91
01 Hrana in brezalkoholne pijače10,71,58,67,6122,56
02 Alkoholne pijače in tobak5,00,33,33,6115,62
03 Oblačila in obutev2,84,20,83,5104,35
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo11,14,84,88,7125,51
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj9,41,05,47,8111,52
06 Zdravstvo4,00,32,75,2112,41
07 Prevoz19,03,310,415,9116,60
08 Komunikacije-5,3-0,1-0,7-4,3100,38
09 Rekreacija in kultura4,30,63,53,8107,06
10 Izobraževanje0,40,00,00,4111,88
11 Restavracije in hoteli10,22,66,58,0125,21
12 Raznovrstno blago in storitve3,00,12,51,8112,56
  Blago10,52,66,38,5114,69
  Storitve5,10,84,04,2117,03
1) Indeksi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.