Udeleženci izobraževanja, ki so končali osnovnošolsko ali srednješolsko izobraževanje, šolsko leto 2020/2021

Srednjo šolo končalo s splošno maturo 41 % dijakov, s poklicno maturo 38 % in z zaključnim izpitom 21 %

V šolskem letu 2020/21 je osnovnošolsko izobraževanje uspešno končalo 19.357 udeležencev, srednješolsko pa 20.146.

  • 26. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Osnovnošolsko izobraževanje uspešno zaključilo 19.199 učencev in 158 odraslih

V šolskem letu 2020/21 je osnovno šolo uspešno končalo 19.199 učencev, kar je bilo za 6 % več kot leto prej. 18.884 učencev je osnovno šolo zaključilo po rednem programu, 315 pa po prilagojenem. Število osnovnošolcev zadnja leta ponovno narašča, zato so tudi generacije, ki zapuščajo osnovnošolske klopi, večje. Generacija učencev, ki je osnovnošolsko izobraževanje končala v šolskem letu 2017/18, je bila najmanjša v samostojni Sloveniji (17.116).

Program osnovne šole za odrasle je v prejšnjem šolskem letu končalo 158 udeležencev (v 2019/20: 204).


Srednješolsko izobraževanje uspešno zaključilo 17.888 dijakov in 2.258 odraslih

Srednjo šolo je končalo 17.888 dijakov, kar je nekaj več kot 2 % več kot leto prej. 41 % dijakov je izobraževanje sklenilo z maturo, 38 % s poklicno maturo, 21 % pa z zaključnim izpitom.

Srednje splošno izobraževanje je končalo 5.896 dijakov, med njimi v splošnih in strokovnih gimnazijah 5.798 dijakov, maturitetni tečaj pa je opravilo 98 dijakov. Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje je zaključilo 8.253 dijakov; med temi je 6.897 dijakov končalo srednje strokovno izobraževanje, 1.274 dijakov poklicno tehniško izobraževanje, 82 dijakov pa poklicni tečaj. Srednjo poklicno izobrazbo je pridobilo 3.291 dijakov, nižjo poklicno pa 448.

Podobno kot pri prejšnjih generacijah je tudi v tej največji delež dijakov zaključil šolanje v programih s področij osnovnih in splošnih izobraževalnih aktivnosti (33 %) ter tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva (27 %).


Srednješolsko izobraževanje je končalo tudi 2.258 odraslih. 12 % jih je pridobilo srednjo splošno izobrazbo, 28 % nižjo ali srednjo poklicno ter 60 % srednjo tehniško ali drugo strokovno izobrazbo. Največ teh oseb je pridobilo izobrazbo v programih s področij tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva ter poslovnih in upravnih ved.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.