Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, april 2022

Tudi v aprilu cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih višje tako na mesečni kot na letni ravni

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih še vedno rastejo. Mesečno so se zvišale za 2,8 % in letno za 20,4 %. V aprilu so se najbolj dvignile cene v proizvodnji kovin (za 8,5 %).

  • 20. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene industrijskih proizvodov višje na mesečni ravni …

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se aprila v povprečju dvignile za 2,8 %. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so bile višje za 3,2 %, za prodajo na tujih trgih pa za 2,3 %. Natančneje, na trgih držav v evrskem območju so se zvišale za 2,7 % in na trgih držav zunaj evrskega območja za 1,7 %.

Cene so bile višje v vseh skupinah po namenu porabe proizvodov: cene energentov za 4,6 %, surovin za 4,0 %, proizvodov za široko porabo za 1,5 % in proizvodov za investicije za 0,9 % 

Najbolj so se dvignile cene v proizvodnji kovin (za 8,5 %). Sledila so povišanja cen v oskrbi z električno energijo (za 5,2 %), proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 4,5 %) ter proizvodnji živil (3,9 %). Cene so se znižale le v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,8 %.

… in višje tudi na letni ravni


V enem letu so se cene industrijskih proizvodov zvišale za 20,4 %. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se dvignile za 23,4 % in za prodajo na tujih trgih za 17,3 %, od tega na trgih držav v evrskem območju za 18,8 %, na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 14,5 %. 

Cene energentov so bile višje za 61,6 %, surovin za 27,1 %, proizvodov za investicije za 12,0 % in proizvodov za široko porabo za 8,2 %.

V primerjavi s prejšnjim aprilom so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 77,6 %), proizvodnji kovin (za 54,2 %) ter proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 40,2 %). Znižale so se cene v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 3,9 %) ter proizvodnji drugih vozil in plovil (za 2,9 %). 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
IV 2022 
III 2022
IV 2022 
XII 2021
IV 2022
IV 2021
I–IV 2022
I–IV 2021
IV 2022
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih – skupaj102,8111,1120,4116,8127,17
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine104,0113,5127,1122,8135,06
Energenti104,6144,9161,6146,1178,35
Proizvodi za investicije100,9105,2112,0110,5116,44
Proizvodi za široko porabo101,5104,8108,2106,4113,20
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo104,4107,8112,8109,0120,39
C Predelovalne dejavnosti102,7109,3118,4115,4124,58
D Oskrba z električno energijo105,2163,5177,6156,6198,87
E Oskrba z vodo100,0103,7104,1103,7121,05
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
IV 2022 
III 2022
IV 2022 
XII 2021
IV 2022
IV 2021
I–IV 2022
I–IV 2021
IV 2022
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu103,2113,7123,4118,8132,17
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu102,3108,5117,3114,7122,23
  evrsko območje102,7109,6118,8116,0123,96
  zunajevrsko območje101,7106,6114,5112,2118,80
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.