Svetovni dan varstva okolja

Več kot polovica odpadne hrane nastane v gospodinjstvih

V 2020 je bilo posekanega za približno petino manj lesa ali 4.227.000 m3  bruto lesne mase. Največ odpadne hrane je nastalo v gospodinjstvih, in sicer 52 %. Največji delež investicij je bil namenjen za varstvo zraka in klime (49 %), največji delež tekočih izdatkov pa za ravnanje z odpadki (56 %).

  • 1. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Objava Svetovni dan varstva okolja 2022 je na voljo tudi v zapisu pdf.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.