Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, marec 2022

Vrednost gradbenih del nižja na mesečni in višja na letni ravni

Vrednost v marcu 2022 opravljenih gradbenih del je bila za 7,8 % nižja od vrednosti del, opravljenih v mesecu pred tem, in za 12,3 % višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem marcu.

  • 13. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu …

Na mesečni ravni je bila vrednost v marcu opravljenih gradbenih del nižja, in sicer za 7,8 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah se je znižala za 14,6 %, pri čemer je bila na stanovanjskih stavbah nižja za 13,6 %, na nestanovanjskih stavbah pa za 20,1 %. Znižala se je tudi vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del (za 4,1 %), medtem ko se je vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih zvišala (za 1,7 %).

… toda višja v primerjavi s prejšnjim marcem …

Vrednost v marcu opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih leto prej, in sicer za 12,3 %. Vendar sta se zvišali le vrednost teh del na stavbah (za 38,0 %) in vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih (za 11,5 %), nižja pa je bila vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del (za 24,9 %).

… in višja tudi v primerjavi s 1. četrtletjem prejšnjega leta

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih treh mesecih leta 2022, je bila za 19,2 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vendar sta se zvišali le vrednost teh del na stavbah (za 33,4 %) in vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih (za 17,4 %), medtem ko je bila vrednost specializiranih gradbenih del za 15,7 % nižja.

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v
podatkovni bazi SiStat.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
III 2022
II 2022 
III 2022
III 2021
I–III 2022
I–III 2021
III 2022
 Ø 2015 
Gradbeništvo92,2112,3119,2158,7
  gradnja stavb85,4 M138,0 M133,4 M144,4 M
  gradnja inženirskih objektov101,7111,5117,4133,2
  specializirana gradbena dela95,9 M75,1 M84,3 M202,3 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
METODOLOŠKO OPOZORILO
V letu 2022 se je spremenil način poročanja podatkov in je zdaj spet primerljiv z letom 2020. Zaradi zagotavljanja primerljivosti časovne vrste smo podatke za leto 2021 prilagodili novi metodologiji, vse indekse za leto 2021 pa smo na novo preračunali in jih ponovno objavljamo. 

V letu 2022 smo ukinili zbiranje in objavljanje podatkov o zalogah pogodb in novih naročilih, ki so bili na voljo v podatkovni bazi SiStat.
 
Več o spremembah si lahko preberete v Metodoloških pojasnilih

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Modele časovnih vrst smo podrobno pregledali in po potrebi spremenili. Upoštevali smo celotno časovno obdobje. Zaradi teh sprememb lahko pri rezultatih desezoniranja nastanejo večje revizije (popravki). 

Podatki za leto 2022 so začasni, preostali podatki pa so končni.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.