Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, marec 2022

Porast cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih tako v marcu kot v 1. četrtletju

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v marcu 2022 povprečno za petino višje kot pred enim letom. Vrednost kmetijskih pridelkov je bila na letni ravni višja za 17,5 %, na mesečni ravni pa za 23,6 %.

  • 13. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečna cena mleka pri pridelovalcu na letni ravni višja

Cene živali in živalskih proizvodov so bile v marcu 2022 višje v povprečju za 20,3 %. Cene živalskih pridelkov so porasle v povprečju za 17,8 %. Povprečna cena mleka pri pridelovalcu se je zvišala za 20,7 % in je znašala 0,39 EUR za liter. Višja je bila tudi povprečna cena jajc (za 9,1 %). Cene živali za zakol so bile višje za 23,3 %. Najizraziteje so se zvišale cene goveda, in sicer za 33,8 %. V primerjavi z letom prej so porasle tudi cene prašičev in perutnine.

Cene rastlinskih pridelkov so se dvignile v povprečju za 19,6 %. Na zvišanje so vplivale višje cene sadja, krompirja in vina. Cene zelenjadnic so bile nižje kot leto prej.

V 1. četrtletju cene krompirja precej višje kot pred enim letom

Cene kmetijskih pridelkov so bile v 1. četrtletju v povprečju za 18,7 % višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta.

Cene rastlinskih pridelkov so se zvišale v povprečju za 23,7 %. Na zvišanje je najbolj vplivala cena krompirja, precej višje pa so bile tudi cene sadja.

Cene živali in živalskih proizvodov so porasle v povprečju za 16,6 %. Od živali za zakol so se najbolj dvignile cene goveda, in sicer za 29,0 %. Cena mleka je bila pri pridelovalcu v povprečju višja za 16,5 %. 

Vrednost odkupljene živine precej višja kot pred enim letom

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila na letni ravni višja za 21,0 %. Vrednost odkupljene živine se je dvignila za 28,6 %. Na zvišanje je vplivala višja odkupna cena živali. Višji kot leto prej sta bili tudi vrednost odkupljene perutnine (za 22,7 %) in vrednost odkupljenega mleka (za 20,1 %). Vrednost odkupljenih jajc je bila nižja za 12,1 %.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila višja za 4,8 %. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je porasla za 23,3 %. Vrednost odkupljenega sadja pa se je znižala za 2,4 %, k čemur je prispevala precej manjša odkupljena količina jabolk.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila nižja za 17,2 %. Na znižanje je vplivala nižja vrednost odkupljenih žit (odkupljena je bila manjša količina pridelkov). Vrednost odkupljenih zelenjadnic se je po drugi strani zvišala za 18,5 %, vrednost odkupljenega krompirja pa za 13,5 %.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, mesečno
III 2022
Ø 2015
III 2022
III 2021
KMETIJSTVO SKUPAJ133,22120,1
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic129,56124,0
RASTLINSKI PRIDELKI156,26119,6
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic184,91158,5
Žita zz
Industrijske rastlinezz
Zelenjadnice, sadike in cvetje132,4098,7
  zelenjadnice149,6582,4
  sadike in cvetje126,75106,9
Krompir (vključno seme)304,75215,9
Sadjarstvo169,58123,8
Vino112,05109,2
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI124,29120,3
Živali za zakol117,68123,3
Živalski proizvodi130,76117,8
z statistično zaupno
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, četrtletno
I–III 2022
Ø 2015
I–III 2022
I–III 2021
KMETIJSTVO SKUPAJ129,71118,7
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic125,51120,4
RASTLINSKI PRIDELKI158,89123,7
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic185,19153,8
Žita zz
Industrijske rastlinezz
Zelenjadnice, sadike in cvetje128,63103,2
  zelenjadnice139,0194,8
  sadike in cvetje123,52108,6
Krompir (vključno seme)301,90198,2
Sadjarstvo174,37123,9
Vino110,55109,3
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI119,66116,6
Živali za zakol112,44119,6
Živalski proizvodi126,71114,1
z statistično zaupno
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
III 2022III 2022
II 2022 
III 2022
III 2021
mio. EURindeks
SKUPAJ57,1123,6117,5
Poljedelstvo1,896,182,8
Sadjarstvo in vinogradništvo4,1139,1104,8
Živinoreja50,8123,6121,0
Drugi rastlinski pridelki0,4156,481,8
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.