Dnevna mobilnost potnikov, 2021

Prebivalec Slovenije na vsakodnevnih poteh v avtomobilu prevozil 5.700 km, tj. 4-krat okrog Slovenije

Prebivalec Slovenije je v letu 2021 opravil v povprečju po 2,2 poti na dan. Več kot dve tretjini poti je bilo opravljenih z avtomobilom, 3 % pa z javnimi prevoznimi sredstvi. Z avtomobili je bilo prevoženih 85 % vseh razdalj poti, z javnimi prevoznimi sredstvi pa 5 %.

  • 30. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na povprečen dan četrtina prebivalcev Slovenije ni zapustila svojega prebivališča

Prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, so v letu 2021 opravili povprečno po 2,2 poti na dan, v letu 2017 pa po 2,7 poti. Povečal se je delež prebivalcev, ki na povprečen dan niso opravili nobene poti (v dolžini od 100 m do 300 km) – teh je bilo 24 %, leta 2017 pa 17 %. Na zmanjšanje števila poti je vplivala epidemija covida-19.

Na več kot dveh tretjinah poti z avtomobilom v vozilu le voznik

Prebivalci Slovenije so na svojih poteh dnevno opravili po 31 km in za to porabili približno 52 minut. Največkrat so uporabili osebni avtomobil; takšnih poti je bilo 67 %, kar je enako kot leta 2017. Vendar pa se je pri 70 % poti z avtomobilom v njem peljal le voznik oz. je povprečna zasedenost avta znašala 1,5 osebe (1,7 osebe v 2017).
Z avtomobili je bilo prevoženih 85 % razdalj vseh poti, z javnimi prevoznimi sredstvi (avtobusi in vlaki) pa 5 %. V 2017 je bilo s slednjimi opravljenih 7 % razdalj vseh poti. 

Pešačenje – najpogostejši način premikanja le na poteh do 1 km

Drugi najpogostejši način premikanja je bilo pešačenje (vključno s tekom); na ta način je bilo opravljenih 21 % vseh poti. Najpogostejši način (71 %) je bilo le na poteh, krajših od enega kilometra. Na poteh, dolgih od 1 do 2,5 km, je bilo 36 % poti opravljenih peš, 9 % pa s kolesom.Javni prevoz – glavno prevozno sredstvo le na poteh z namenom izobraževanja

Vsaka pot se opravi le z enim namenom, vendar lahko z več prevoznimi sredstvi. Kot namen svoje poti so prebivalci Slovenije največkrat navedli: prosti čas (36 %), delo oz. službo (27 %) in nakupovanje (16 %). Le pri poteh, opravljenih z namenom izobraževanja, je bil največkrat uporabljen javni potniški prevoz (46 %), pri vseh preostalih namenih poti pa so prebivalci največkrat uporabili avtomobil. Večina poti krajša od 50 km

Povprečna pot je bila dolga 13,8 km in je trajala 23 minut.
Po razdalji in trajanju so bile najkrajše poti, opravljene z namenom nakupovanja. Poti z namenom izobraževanja so bile v primerjavi s potmi na delo in z dela daljše in zanje je bilo porabljenega več časa.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat

Osnovni kazalniki dnevne mobilnosti potnikov, Slovenija, 2021
Vsi dneviDelovni danNedelovni dan
Število poti na osebo na dan2,22,41,8
Povprečna razdalja na osebo na dan (km)30,932,327,5
Povprečni potovalni čas na osebo na dan (min)525547
Stopnja zasedenosti osebnih avtomobilov1,51,32
Povprečna razdalja na pot (km)13,813,315,6
Povprečno trajanje poti (min)232227
METODOLOŠKO OPOZORILO
Ob tokratni objavi smo v podatkovni bazi SiStat objavili tudi nekaj tabel z rezultati za leto 2021. Z naslednjo objavo, ki bo septembra 2022, bomo osvežili še večino ostalih tabel.

Izvedbo raziskovanja je sofinancirala Evropska unija. Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.