Odkup lesa, marec 2022

Vrednost odkupa okroglega lesa na mesečni ravni višja skoraj za polovico

V marcu 2022 je bilo odkupljenega za 8,8 milijona EUR okroglega lesa iz zasebnih gozdov. Vrednostno je bilo to za približno 46 % več kot v predhodnem mesecu in za 8 % več kot leto prej. 

  • 13. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost odkupljenega okroglega lesa znatno višja kot v prejšnjem mesecu …

Vrednost okroglega lesa iz zasebnih gozdov, odkupljenega v marcu, je znašala 8,8 milijona EUR in je bila za skoraj 46 % višja kot v mesecu pred tem (večja je bila tudi količina odkupljenega lesa). Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir se je dvignila za skoraj 46 %, vrednost lesa za celulozo in plošče za okoli 48 %, vrednost lesa za kurjavo za približno 54 % in vrednost drugega okroglega industrijskega lesa za skoraj 28 %. 

… in višja tudi v primerjavi z istim mesecem lani

V primerjavi z marcem 2021 je vrednost odkupljenega okroglega lesa prav tako narasla za okoli 8 %. Vrednosti odkupljenih hlodov za žago in furnir ter drugega okroglega industrijskega lesa sta bili višji (za skoraj 23 % oz. 50 %), vrednosti lesa za celulozo in plošče ter lesa za kurjavo pa nižji kot pred enim letom (za okoli 44 % oz. 17 %). 

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Odkup okroglega lesa, Slovenija
III 2022III 2022
II 2022
III 2022
III 2021
EURindeks
Skupaj8.824.412145,9107,5
  hlodi za žago in furnir7.403.651145,8122,6
  les za celulozo in plošče947.570148,256,0
  drug okrogel industrijski les167.479127,7150,1
  les za kurjavo305.712154,483,4
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.