Oskrba z energijo, 2021

V letu 2021 je bila energetska odvisnost Slovenije za 2 odstotni točki višja kot v prejšnjem letu

Domači viri energije so zadostovali za zadovoljitev 53 % potreb po energiji; oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.

  • 16. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Več kot polovica potreb po energiji je bila zagotovljena iz domačih virov

Skupna količina domačih virov energije v Sloveniji v letu 2021 je bila 3,3 mio. toe (=140 PJ), kar je za 9 % manj kot v letu 2020. 

Z domačimi viri energije je Slovenija v letu 2021 zadovoljila 53 % potreb po energiji, preostala količina je bila zagotovljena iz uvoza. Oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.

V oskrbi z energijo so prevladovali naftni proizvodi

Za oskrbo Slovenije z energijo je bilo v letu 2021 na voljo 6,4 mio. toe (=267 PJ), kar je za 0,2 % več kot v letu 2020. 

V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2021 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 31 %; delež jedrske energije je znašal 23 %, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) je znašal 19 %, delež premoga 15 % in delež zemeljskega plina 12 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Oskrba z energijo, Slovenija, 2021
Oskrba z energijo, Slovenija, 2021
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o letni energetski statistiki za leto 2021 bodo objavljeni 6. 10. 2022.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.