Indeksi cen inputov v kmetijstvu, marec 2022

Rast cen inputov v kmetijstvu se nadaljuje

Cene inputov v kmetijstvu so bile v marcu 2022 povprečno za 5,6 % višje kot v februarju 2022, v 1. četrtletju 2022 pa za 6,2 % višje kot v 4. četrtletju 2021. Na mesečni ravni so bile ponovno najvišje podražitve v skupini gnojila.

  • 13. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Izrazitejša mesečna rast cen

Cene inputov v kmetijstvu so se v marcu na mesečni ravni zvišale povprečno za 5,6 %. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 7,5 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 1,2 %.

Že drugi mesec zapored so se najizraziteje zvišale cene gnojil (tokrat povprečno za 16,2 %). Cene dušikovih gnojil so se v marcu zvišale za 20,1 %, cene NPK-gnojil za 12,5 %, medtem ko so cene fosfatnih in PK-gnojil ostale na ravni prejšnjega meseca.

Krmila so bila v marcu dražja v povprečju za 9,5 %. Cene žit in drugih proizvodov so se zvišale za 28,3 %, cene močnih krmil pa za 7,0 %.

Cene opreme so v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca, medtem ko so se cene zgradb zvišale v povprečju za 4,4 %.

Cene na letni ravni še višje

Cene inputov v kmetijstvu so bile v marcu 2022 povprečno za 25,0 % višje kot pred letom dni (v februarju 2022 za 20,1 %), pri čemer so se cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu zvišale za 31,5 % cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 11,7 %.

V enem letu so se najbolj zvišale cene gnojil (dvainpolkrat višje kot pred letom dni), sledile so cene krmil (za 26,7 %) ter cene energije in maziv (za 23,4 %).

Rast cen tudi na četrtletni ravni

Cene inputov v kmetijstvu so bile v 1. četrtletju 2022 povprečno za 6,2 % višje kot v 4. četrtletju 2021 in za 22,2 % višje kot v 1. četrtletju 2021.

V primerjavi s predhodnim četrtletjem so se v 1. četrtletju 2022 najbolj zvišale cene gnojil (povprečno za 15,4 %) in cene krmil (povprečno za 6,3 %). 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
III 2022
Ø 2015 
III 2022
II 2022
III 2022
III 2021 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)141,08107,5131,5
Semena in sadike102,67100,0103,5
Energija; maziva127,03105,7123,4
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal236,24116,2250,7
Sredstva za varstvo rastlin125,53111,2111,2
Veterinarske storitve116,23100,7103,6
Krmila143,90109,5126,7
Vzdrževanje opreme112,76101,6107,1
Vzdrževanje zgradb129,76103,2111,6
Drugi proizvodi in storitve124,21100,3107,9
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)129,24101,2111,7
Oprema125,51100,0108,7
Zgradbe139,66104,4119,8
Skupaj (input 1 + input 2)137,43105,6125,0
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
I-III 2022
    Ø 2015    
I-III 2022
X-XII 2021
I-III 2022
I-III 2021
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)134,04106,2127,8
Semena in sadike102,67103,5103,5
Energija; maziva122,11102,0123,5
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal211,96115,4245,6
Sredstva za varstvo rastlin117,10103,7104,1
Veterinarske storitve115,57103,0103,2
Krmila135,38106,3121,3
Vzdrževanje opreme111,34104,0105,8
Vzdrževanje zgradb127,37103,9110,7
Drugi proizvodi in storitve123,86104,9107,3
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)127,96105,9111,0
Oprema125,26105,9108,6
Zgradbe135,51106,0117,5
Skupaj (input 1 + input 2)132,17106,2122,2
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.