Transport, marec 2022

Pri vseh vrstah prevoza prepeljanih več potnikov kot pred letom dni

Avtobusi in vlaki so marca prepeljali več potnikov kot v istem mesecu prejšnjega leta. Povečal se je tudi promet potnikov v pristaniščih.

  • 16. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Z avtobusi prepeljanih več potnikov 
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali nekaj več kot 3,6 milijona potnikov, kar je bilo za 85 % več kot pred letom dni. 

Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so prepeljali približno 2,1 milijona potnikov. To je bilo prav tako več kot v prejšnjem marcu, in sicer za 39 %. Pri tem so opravili približno 33,2 milijona potniških kilometrov oz. v isti primerjavi za 46 % več.

Manj prvič registriranih cestnih motornih vozil 
Izmed cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v marcu, jih je bilo prvič registriranih skoraj 10.600, kar je bilo za 30 % manj kot pred letom dni. Med temi je bilo približno 7.200 osebnih avtomobilov oz. za 35 % manj. Od tega je bilo okrog 4.500 novih, kar je bilo za 36 % manj kot marca lani.

Na cestnih mejnih prehodih občutno povečan promet vozil 
Čez cestne mejne prehode je vstopilo v Slovenijo ali izstopilo iz nje 4,2 milijona potniških vozil, kar je bilo skoraj dvakrat toliko kot v prejšnjem marcu, tovornih vozil pa je bilo skoraj 1,4 milijona oz. za 9 % več kot leto prej. 

V železniškem prevozu prepeljanih več potnikov 
Vlaki so prepeljali 1,2 milijona potnikov, kar je bilo za 31 % več kot v prejšnjem marcu. Pri tem so opravili 62 milijonov potniških kilometrov, kar je bilo v isti časovni primerjavi za 54 % več.

V letališkem prometu mnogo več potnikov 
Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je odpotovalo ali na to letališče pripotovalo 50.800 potnikov, kar je bilo več kot šestkrat toliko kot marca lani. Tudi blagovni promet na omenjenem letališču je bil večji; pretovorjenih je bilo namreč okoli 1.000 ton blaga oz. v isti primerjavi za skoraj 10 % več. 
 
V slovenskih pristaniščih prav tako več potnikov 
V slovenskih pristaniščih so našteli 547 potnikov, kar je bilo več kot pred letom dni, ko so bili potniki zgolj tri osebe, ki so se izkrcale s tovornih ladij. V ladijskem prometu je na letni ravni priplulo ali odplulo enako število ladij. 
V koprskem pristanišču je bilo pretovorjenih skoraj 1,8 milijona ton blaga oz. 8 % manj kot v prejšnjem marcu.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Potniki v cestnem javnem linijskem prevozu, Slovenija
Potniki v cestnem javnem linijskem prevozu, Slovenija
Potniški kilometri v cestnem javnem linijskem prevozu, Slovenija
Potniški kilometri v cestnem javnem linijskem prevozu, Slovenija
Izbrani podatki transporta, Slovenija
III 2022I–III 2022III 2022
III 2021 
I–III 2022
I–III 2021
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)2.118,25.475,5138,7212,6
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)33,277,8146,4207,7
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3.629,79.190,3185,4228,5
Promet potniških vozil čez cestne mejne prehode (1.000)4.234,311.195,9196,8197,0
Promet tovornih vozil čez cestne mejne prehode (1.000)1.367,23.504,3108,7108,2
Prvič registrirana cestna motorna vozila10.55327.23869,882,3
Prvič registrirani osebni avtomobili7.19919.80364,779,9
Prvič registrirani novi osebni avtomobili4.48412.50463,877,1
Železniški prevoz
Potniki (1.000)1.241,53.384,2130,8136,2
Potniški kilometri (mio.)61,6162,2153,7152,6
Pristaniški promet
Potniki2)5471.19618.233,34.429,6
Blago (1.000 t)2)1.842,45.52792,2113,2
Ladje26574796,0102,2
Letališki promet
Potniki (1.000)50,8126643,0686,0
Blago (1.000 t)12,9109,2111,2
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki. Končni postanejo z letno objavo.

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni bodo postali konec julija 2022, ko bo izšla letna objava. 

Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Do razlik prihaja zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.