Indeksi industrijske proizvodnje, marec 2022

Vrednost industrijske proizvodnje na mesečni ravni višja

Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog so bili v marcu 2022 višji kot v mesecu pred tem in kot v marcu preteklega leta.

  • 10. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Industrijska proizvodnja na mesečni ravni višja v vseh opazovanih skupinah dejavnosti

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v marcu za 3,9 % višja kot mesec prej. V dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro se je dvignila za 21,2 %, v predelovalnih dejavnostih za 2,2 % in v rudarstvu za 1,5 %.

Vrednost industrijske proizvodnje se je na mesečni ravni zvišala pri vseh treh namenskih skupinah izdelkov: v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo za 3,9 %, v proizvodnji izdelkov za široko porabo za 3,6 % in v proizvodnji izdelkov za investicije za 0,9 %.

Na letni ravni je skupna vrednost industrijske proizvodnje narasla za 2,8 %. V rudarstvu in predelovalnih dejavnostih je bila vrednost proizvodnje višja (za 27,8 % oz. za 5,3 %), medtem ko je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro nižja za 25,8 %.

Prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog prav tako višja

Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil na mesečni ravni višji za 1,8 % (v rudarstvu za 10,7 % in v predelovalnih dejavnostih za 1,7 %). Zvišal se je tako na domačem kot na tujem trgu (za 3,2 % oz. za 1,1 %).

Na letni ravni je bil skupni prihodek od prodaje v industriji višji za 17,3 %. Povečal se je v predelovalnih dejavnostih in rudarstvu.

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila za 3,3 % višja kot mesec prej in za 21,3 % višja kot v marcu 2021.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
III 2022
II 2022 
III 2022
III 2021
I–III 2022
I–III 2021
III 2022
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)103,9102,8103,5129,6
B Rudarstvo101,5127,8130,0104,5
C Predelovalne dejavnosti102,2105,3104,6138,4
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro121,274,288,861,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo103,9100,1103,0117,3
  AE Energenti119,678,491,964,7
  AI Surovine101,6104,9105,9134,0
B Proizvodi za investicije100,998,398,5151,9
C Proizvodi za široko porabo103,6112,2108,8132,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,7109,6104,9164,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo104,1112,7109,5126,3
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi102,6118,0111,2152,2
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,899,599,7133,2
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,9102,7103,5142,0
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi102,3108,5108,8128,0
Indeksi nominalnega prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
III 2022
II 2022 
III 2022
III 2021
I–III 2022
I–III 2021
III 2022
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,8117,3116,9151,4
B Rudarstvo110,7125,5118,6136,3
C Predelovalne dejavnosti101,7117,2116,9151,6
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo102,7130,2128,5164,9
  AE Energentizzzz
  AI Surovine104,3130,4128,3165,8
B Proizvodi za investicije97,998,1102,4142,5
C Proizvodi za široko porabo100,3114,9112,4136,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo105,6107,9103,7150,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,9116,3115,2133,7
z statistično zaupno
Indeksi nominalnih vrednosti zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
III 2022
II 2022 
III 2022
III 2021
I–III 2022
I–III 2021
III 2022
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)103,3121,3118,8163,7
B Rudarstvo87,795,593,780,4
C Predelovalne dejavnosti103,4121,4118,9164,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo102,2131,4128,8161,6
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,9131,2128,8162,3
B Proizvodi za investicije106,1118,2113,2170,1
C Proizvodi za široko porabo102,0111,9111,0160,7
  CD Trajni proizvodi za široko porabo105,8134,0130,6159,3
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,4109,1108,6161,4
z statistično zaupno
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za leto 2021 so začasni. Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2022.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.