Indeksi cen življenjskih potrebščin, april 2022

Cene življenjskih potrebščin naraščajo: v aprilu letna rast 6,9 %, mesečna 2,6 %

Na letno inflacijo so najbolj vplivale podražitve naftnih derivatov in hrane, na mesečno pa poleg hrane še višje cene počitniških paketov.

  • 29. 4. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 29. 4. 2022 ob 12:11
  • |
  • končni podatki
Visoka letna stopnja inflacije 

V enem letu so se cene v povprečju zvišale za 6,9 %. Povprečna 12-mesečna rast je bila 4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,3-odstotna).

Cene blaga so bile v povprečju višje za 7,9 %, cene storitev pa za 5 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 9,1 %, trajno blago za 8,8 % in poltrajno blago za 2,7 %.

K letni inflaciji so največ prispevale višje cene naftnih derivatov ter hrane in brezalkoholnih pijač (vsak po 1,5 odstotne točke). V prvi skupini so se tekoča goriva podražila za 35,9 % ter goriva in maziva za osebna vozila za 29,6 %, cene hrane in brezalkoholnih pijač pa so bile višje za 9,2 %.Višje cene stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 9,2 %) so prispevale 0,7 odstotne točke. Med letnimi podražitvami so izstopale tudi za 11 % višje cene avtomobilov in za 7,9 % višje cene gostinskih storitev. Prve so k inflaciji prispevale 0,6 odstotne točke, druge pa 0,4 odstotne točke.

Na drugi strani so nižje cene električne energije (za 21,6 %) letno inflacijo ublažile za 0,8 odstotne točke.

Visoka mesečna inflacija predvsem posledica višjih cen živil in počitniških paketov

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin v aprilu zvišale za 2,6 %.

K mesečni inflaciji so največ, vsak po 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene hrane (za 2,9 %) in počitniških paketov (za 19,2 %). V skupini hrana so se najbolj podražili olje in maščobe (za 7 %), meso (za 6,3 %), zelenjava (za 5,2 %) ter kruh in izdelki iz žit (za 2,9 %). Dražja kot prejšnji mesec je bila tudi električna energija (za 11,6 %) in je k inflaciji prispevala 0,3 odstotne točke. Za prav toliko, za 0,3 odstotne točke, so inflacijo zvišale podražitve oblačil in obutve (za 3,8 %). 0,2 odstotne točke so dodala dražja tekoča goriva (za 20,4 %). Po 0,1 odstotne točke vsak pa so k inflaciji prispevale še višje cene cigaret (za 2,5 %), najemnin (za 6,2 %), zbiranja odpadkov (za 9 %), plina (za 5,8 %), najema garaž, parkirišč in osebnih vozil (za 16,6 %), stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 1 %), gostinskih storitev (za 1 %) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 0,8 %).

Opaznejših pocenitev v aprilu nismo zaznali.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin 

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 7,4-odstotna (v aprilu 2021 2,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 4,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta –0,5-odstotna). Mesečna rast cen je bila 2,1-odstotna.

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 8,6 %, cene storitev pa za 5 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 10 %, trajno blago za 8,2 % in poltrajno blago za 3,4 %. 

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU marca 2022 7,4-odstotna (mesec prej 5,9-odstotna) in v državah članicah EU 7,8-odstotna (mesec prej 6,2-odstotna). Najnižja je bila na Malti (4,5-odstotna), najvišja v Litvi (15,6-odstotna), v Sloveniji pa je bila 6-odstotna.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
IV 22
IV 21
IV 22
III 22 
IV 22 
XII 21
I–IV 22
I–IV 21
IV 22–V 21
IV 21–V 20
IV 22
Ø 15 
Skupaj106,9102,6103,2106,2104,0112,83
01 Hrana in brezalkoholne pijače109,2102,7106,9106,8102,1121,19
02 Alkoholne pijače in tobak104,6101,6103,1103,2103,1115,17
03 Oblačila in obutev101,4103,897,2103,6102,8101,80
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo106,2106,099,6107,8106,6119,49
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj109,2101,0104,8108,3104,9112,88
06 Zdravstvo103,2100,0100,9103,9102,6109,66
07 Prevoz115,1101,1106,3113,5110,9110,43
08 Komunikacije97,399,797,696,297,999,51
09 Rekreacija in kultura106,2106,1104,0104,5100,6104,58
10 Izobraževanje100,3100,0100,0100,4100,7113,15
11 Restavracije in hoteli107,9101,5103,5107,3105,2120,54
12 Raznovrstno blago in storitve102,3100,8104,1101,2100,2112,50
  Blago107,9102,4103,2107,6105,2112,16
  Storitve105,0102,9103,3103,7101,7114,33
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
IV 22
IV 21
IV 22
III 22 
IV 22 
XII 21
I–IV 22
I–IV 21
IV 22–V 21
IV 21–V 20
IV 221)
Ø 15 
Skupaj7,42,13,56,64,2113,63
01 Hrana in brezalkoholne pijače9,22,87,16,82,3120,80
02 Alkoholne pijače in tobak4,61,63,03,23,1115,23
03 Oblačila in obutev1,93,5-3,23,72,7100,17
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo6,46,4-0,18,16,5119,70
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj8,50,94,47,44,3110,44
06 Zdravstvo4,90,12,45,52,6112,04
07 Prevoz16,40,66,915,212,9112,88
08 Komunikacije-3,4-0,1-0,6-4,0-2,7100,49
09 Rekreacija in kultura4,82,02,93,70,2106,43
10 Izobraževanje0,40,00,00,50,7111,86
11 Restavracije in hoteli8,31,53,87,55,0121,98
12 Raznovrstno blago in storitve2,71,52,41,40,7112,47
  Blago8,62,33,68,05,5111,83
  Storitve5,01,73,13,91,8116,05
1) Indeksi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.