Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, 2021

Več diplomantov terciarnega izobraževanja

Na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Sloveniji je diplomiralo približno 1.100 študentov več kot v letu 2020. 

  • 6. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Približno 16.600 diplomantov terciarnega izobraževanja

Višješolsko ali visokošolsko izobraževanje v Sloveniji je v 2021 uspešno zaključilo skupno 16.663 študentov, kar je bilo za 7,5 % več kot leto prej.

Število diplomantov se je na višjih strokovnih šolah povečalo za 12,1 % (2.219) in na visokošolskih zavodih za 6,9 % (14.444).

62 % visokošolskih diplomantov je pridobilo izobrazbo 1. stopnje, 35 % izobrazbo 2. stopnje, 3 % pa izobrazbo 3. stopnje.

Podobno kot v prejšnjih letih je bilo med diplomanti terciarnega izobraževanja več žensk in več rednih študentov.

Največ diplomantov poslovnih in upravnih ved, prava

V primerjavi z letom 2020 je študij uspešno zaključilo več diplomantov na vseh področjih izobraževanja, razen na področju Naravoslovje, matematika in statistika, kjer jih je bilo za 4,6 % manj.

Število diplomantov se je najizraziteje povečalo na področjih Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (16,2 %) ter Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost (15,8 %).

Podobno kot pri prejšnjih generacijah je tudi v tej največji delež diplomantov zaključil študij s področij Poslovne in upravne vede, pravo (19 %) ter Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (17 %).43 % diplomantov mlajših od 25 let

Tako kot v 2020 je pri manj kot 25 letih študij uspešno zaključilo 43 % diplomantov, povprečna starost diplomanta pa se ni bistveno spremenila – znašala je 27,3 leta.

Najmlajši so bili diplomanti visokošolskega univerzitetnega študija (24,1 leta). Približno 78 % teh je imelo ob zaključku študija manj kot 25 let, približno 96 % pa je bilo rednih študentov.

Sledili so jim diplomanti enovitega magistrskega študija (26,5 leta) in visokošolskega strokovnega študija (27,6 leta). Med zadnjimi jih je bilo približno 51 % ob diplomiranju mlajših od 25 let, približno 58 % pa rednih študentov.

Preostali diplomanti so bili v povprečju starejši od 28 let, najstarejši med njimi so bili doktorski diplomanti (37,5 leta).Znova več kot 1.000 tujih diplomantov

Terciarno izobraževanje v Sloveniji je že drugo leto zapored uspešno zaključilo več kot 1.000 študentov s tujim državljanstvom, in sicer 1.131, kar je 10,1 % več kot v 2020.

Njihov delež med vsemi diplomanti terciarnega izobraževanja je znašal 6,8 %, z vidika vrste izobraževanja pa je bil najvišji med diplomanti doktorskega izobraževanja (18 %).

Približno 47 % tujih diplomantov je pridobilo visokošolsko izobrazbo 1. stopnje, približno 42 % visokošolsko izobrazbo 2. stopnje, dobrih 6 % doktorat znanosti, približno 5 % pa višjo strokovno izobrazbo.

Dve tretjini izmed vseh tujih diplomantov sta zaključili študij s področij Poslovne in upravne vede, pravo (28 %), Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost (20 %) ter Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (18 %).


Diplomanti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja, Slovenija, 2021
SkupajŽenskeRedni
študenti
Povprečna
starost
število%leta
Skupaj16.66360,377,527,3
Višje strokovno izobraževanje2.21941,654,828,6
Visokošolsko izobraževanje14.44463,281,027,1
  visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)4.06362,158,527,6
  visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)4.91963,696,524,1
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – enovito57470,299,326,5
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) – po končani
  1. bolonjski stopnji
4.48363,687,629,0
  doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja)40553,620,537,5
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobni podatki o diplomantih višješolskega in visokošolskega izobraževanja za leto 2021 bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 25. 5. 2022.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.