Plače zaposlenih pri pravnih osebah, februar 2022

Povprečna plača nominalno višja, realno pa nižja od plače za prejšnji mesec

V primerjavi s plačo za januar je bila povprečna bruto plača za februar nominalno višja za 0,2 %, realno pa nižja za 1,2 %.

  • 22. 4. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 1.927,08 EUR, neto: 1.240,35 EUR

Povprečna bruto plača za februar 2022 je znašala 1.927,08 EUR; od plače za prejšnji mesec je bila nominalno višja za 0,2 %, realno pa nižja za 1,2 %. Povprečna neto plača je znašala 1.240,35 EUR; od plače za prejšnji mesec je bila nominalno višja za 0,3 %, realno pa nižja za 1,1 %.

Povprečna plača višja le v zasebnem sektorju

Povprečna bruto plača za februar je bila v zasebnem sektorju višja (za 1,6 %), v javnem sektorju pa nižja (za 2,4 %) od plače za predhodni mesec. V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila nižja za 3,0 %.

Najvišja v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

V primerjavi s plačo za januar se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v predelovalnih dejavnostih (za 5,2 %), najbolj pa se je znižala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 6,2 %). Najvišja je bila v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (2.636,87 EUR).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
II 2022Ø I-II 2022Ø XII 2021-II 2022II 2022
I 2022
II 2022
II 2021
Ø I-II 2022
Ø I-II 2021
EURindeks
Bruto1.927,081.925,501.971,72100,299,098,2
Javni sektor2.160,852.187,432.237,2497,691,690,3
  od tega sektor država2.194,612.228,992.265,2397,089,287,9
Zasebni sektor1.822,211.807,851.852,32101,6104,2103,8
Neto1.240,351.238,341.271,18100,398,998,2
Javni sektor1.383,631.398,491.430,2397,992,291,2
  od tega sektor država1.403,751.423,021.444,7597,390,089,0
Zasebni sektor1.176,071.166,411.199,66101,7103,5103,1
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.