Ekonomski računi za turizem, 2019–2020

Ekonomski računi za turizem, 2019–2020

Skupna turistična potrošnja v Sloveniji v 2019 je bila ocenjena na 4.797 mio. EUR, v 2020 pa je bila zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19 precej manjša; ocenjena je bila na 2.908 mio. EUR. Turistični (direktni) BDP je v 2019 znašal 5,4 %, v 2020 pa 3,3 % BDP.

  • 22. 4. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
V objavi prikazujemo rezultate izračunov ekonomskega pomena turizma za leti 2019 in 2020, ki smo jih pripravili na podlagi metodologije satelitskih računov za turizem (SRT).

Turistična potrošnja v Sloveniji

Ocenjeni izdatki za turistično potrošnjo v Sloveniji so v letu 2019 znašali 4.716 mio. EUR, v letu 2020 pa 2.832 mio. EUR, kar je pomenilo znižanje na 60 % vrednosti iz leta 2019. Druge sestavine turistične potrošnje so znašale 81 oz. 76 mio. EUR. Skupna notranja turistična potrošnja je bila tako v 2019 ocenjena na 4.797 mio. EUR, v 2020 pa na 2.908 mio. EUR - to je bilo 61% vrednosti iz 2019. Izdatki tujih obiskovalcev so v 2019 predstavljali 72 % (3.377 mio. EUR), v 2020 pa se je delež zmanjšal na 53 % (1.506 mio. EUR). V 2020 so tako izdatki domačih obiskovalcev dosegali skoraj polovico izdatkov za turistično potrošnjo (47 %).

Izdatki tujih obiskovalcev za turistično potrošnjo v Sloveniji

Izdatki tujih turistov, tj. tujih gostov z najmanj eno prenočitvijo, so v 2019 predstavljali 48 %  izdatkov tujih obiskovalcev, v 2020 pa 37 % (v 2019 je to pomenilo 1.607 mio. EUR, v 2020 pa 552 mio. EUR). Izdatki tujih enodnevnih obiskovalcev (izletnikov in tranzitnih gostov) so pomenili 52 % oz. 63 % (v 2019 je bilo to 1.770 mio. EUR, v 2020 pa 953 mio. EUR). Izdatki tujih turistov so v 2020 tako dosegli 34 %, izdatki enodnevnih obiskovalcev 54 %, skupni izdatki tujih gostov pa 45 % vrednosti iz leta 2019.

Izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo v Sloveniji

Izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo v Sloveniji vključujejo izdatke na potovanjih doma (po Sloveniji) in domači del izdatkov za potovanja v tujino. Izdatki na potovanjih doma so bili v 2019 ocenjeni na 1.016 mio. EUR, v 2020 pa na 1.232 mio. EUR, kar je pomenilo zvišanje za 21 %. Ti izdatki so predstavljali 76 % oz. 93 % celotnih izdatkov domačih obiskovalcev. Od tega so izdatki turistov pomenili 41 % oz. 44 %, izdatki enodnevnih obiskovalcev pa 59 % oz. 56 %. Domači del izdatkov za potovanja po tujini je v 2019 znašal 323 mio. EUR, v 2020 pa se je zmanjšal na 94 mio. EUR in je pomenil 24 % oz. 7 % od celotnih izdatkov domačih obiskovalcev v Sloveniji.

Izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo v tujini

Ocenjeni izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo v tujini so v 2019 znašali 1.269 mio. EUR, v 2020 pa so se znižali na 480 mio. EUR ter tako predstavljali 38 % vrednosti teh izdatkov v 2019. Izdatki domačih prebivalcev za potovanja po tujini so v 2019 skupaj z domačim delom izdatkov za ta potovanja znašali 1.593 mio. EUR, v 2020 pa 574 mio. EUR.

Turistična dodana vrednost in turistični bruto domači proizvod (BDP)

Turistična potrošnja je v 2019 predstavljala 3,6 % celotne ponudbe blaga in storitev v gospodarstvu, v 2020 pa 2,3 %. Na podlagi izračuna deležev, ki jih imajo domači proizvajalci v ponudbi posameznih skupin turističnih proizvodov, je bila izračunana turistična dodana vrednost. Ta je v 2019 znašala 1.636 mio. EUR, v 2020 pa se je znižala na 952 mio. EUR. V 2019 je predstavljala 3,9 %, v 2020 pa 2,3 % celotne dodane vrednosti v gospodarstvu.

Turistični (direktni) BDP vsebuje poleg dodane vrednosti tudi neto davke na potrošene turistične proizvode in storitve. Ob upoštevanju vseh davkov, ki so bili vplačani kot posledica turistične potrošnje, je turistični BDP v 2019 znašal 2.612 mio. EUR, v 2020 pa 1.536 mio. EUR. To je v 2019 pomenilo 5,4 %, v 2020 pa 3,3 % celotnega BDP Slovenije.

Skupni, neposredni in posredni učinki turistične potrošnje

Poleg neposrednih učinkov ima turistična potrošnja tudi posredne učinke na povečanje proizvodnje, dodane vrednosti in BDP, saj sproža povpraševanje tudi v drugih gospodarskih dejavnostih, ki dobavljajo proizvode za proizvodnjo turističnih dobrin (multiplikativni učinki). S povečanjem proizvodnje se povečajo tudi dohodki gospodinjstev, ki nadalje sprožajo povpraševanje in potrošnjo. Skupna dodana vrednost, ki je bila posledica turistične potrošnje, je v 2019 znašala 2.997 mio. EUR, v 2020 pa 1.817 mio. EUR, kar je pomenilo 7,1 % oz. 4,4 % celotne dodane vrednosti v gospodarstvu. Skupni BDP, ki je bil posledica turistične potrošnje, je v 2019 znašal 4.127 mio. EUR, v 2020 pa 2.485 mio. EUR. V 2019 je predstavljal 8,5 %, v 2020 pa 5,3 % BDP v gospodarstvu.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.Notranja turistična potrošnja, Slovenija, 2019, 2020
20192020
mio EUR%mio EUR%
Izdatki za turistično potrošnjo4.716982.83297
Druge komponente turistične potrošnje812763
Skupaj notranja turistična potrošnja4.7971002.908100
..
Izdatki tujcev za turistično potrošnjo3.377721.50653
Izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo1.339281.32647
Skupaj 4.7161002.832100
Izdatki tujih obiskovalcev za turistično potrošnjo, 2019, 2020
20192020
mio EUR%mio EUR%
Izdatki tujih turistov1.6074855237
Izdatki tujih enodnevnih obiskovalcev1.7705295363
Skupaj izdatki tujcev za turistično potrošnjo3.3771001.506100
Izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo, 2019, 2020
20192020
mio EUR%mio EUR%
Izdatki domačih prebivalcev na potovanjih v Sloveniji1.016761.23293
Domači del izdatkov na potovanjih v tujino32324947
Skupaj1.3391001.326100
..
Izdatki domačih turistov na potovanjih v Sloveniji4144153744
Izdatki domačih enodnevnih obiskovalcev na potovanjih v Sloveniji6025969556
Skupaj1.0161001.232100
..
Domači izdatki turistov na potovanjih v tujino239746872
Domači izdatki enodnevnih obiskovalcev na potovanjih v tujino84262628
Skupaj32310094100
Izdatki za turistično potrošnjo domačih prebivalcev v tujini, celotni izdatki domačih prebivalcev za potovanja v tujino, 2019, 2020
20192020
mio EUR%mio EUR%
Izdatki za turistično potrošnjo domačih prebivalcev v tujini1.2698048084
Domači del izdatkov na potovanjih v tujino323209416
Celotni izdatki domačih prebivalcev za potovanja v tujino1.593100574100
Turistična dodana vrednost in turistični bruto domači proizvod (BDP), neposredni in posredni učinki turistične potrošnje, 2019, 2020
20192020
Turistična dodana vrednost, mio EUR1.636952
Celotna dodana vrednost gospodarstva, mio EUR42.32941.480
Delež turistične dodane vrednosti v celotni dodani vrednosti, %3,92,3
..
Turistični BDP, mio EUR2.6121.536
Celoten BDP gospodarstva, mio EUR48.39746.918
Delež turističnega BDP v celotnem BDP, %5,43,3
..
Neposredni in posredni učinki turistične potrošnje
Skupna dodana vrednost v gospodarstvu, ki je posledica turistične potrošnje, mio EUR2.9971.817
Delež v celotni dodani vrednosti, %7,14,4
..
Skupni BDP, ki je posledica turistične potrošnje, mio EUR4.1272.485
Delež v celotnem BDP, %8,55,3
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.