Tuji potniki, september–oktober 2021

Enodnevni obiskovalci na izletu v povprečju potrošili 86 EUR

Kar 84 % tujih potnikov, ki so v opazovanem obdobju prišli v Slovenijo, je bilo tranzitnih. Večina tujih potnikov je potovala v osebnem avtomobilu in največ stroškov namenila za prevoz. Enodnevni potniki so v Sloveniji nakupovali, prišli na poslovni obisk ali obiskali sorodnike in prijatelje.

  • 15. 4. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Precej tujih potnikov potovalo samih

V septembru in oktobru 2021 je v Slovenijo preko cestnih mejnih prehodov prišlo okoli 6.977.000 tujih potnikov, prevladovali so tranzitni (84 %). Tujih potnikov, ki so Slovenijo obiskali le za en dan (enodnevni obiskovalci), je bilo približno 476.500 oziroma 7 %. Preostalih 9 % tujih potnikov pa je prišlo v Slovenijo zaradi dela, šole ali vsakodnevnih opravkov.

Največ tujih potnikov, ki so v jesenskem obdobju potovali čez Slovenijo, je bilo iz Nemčije (24 %). Sledili so prebivalci Hrvaške (15 %), Italije (13 %), Bosne in Hercegovine (10 %) ter Avstrije (8 %). 

Med tranzitnimi potniki so v opazovanem obdobju prevladovali prebivalci Nemčije, Bosne in Hercegovine ter Italije, med enodnevnimi obiskovalci pa prebivalci Italije, Hrvaške in Avstrije. 

Večina tujih potnikov (44 %) je v Slovenijo prispela v spremstvu partnerja oziroma zakonca, 19 % jih je potovalo samih, 14 % pa jih je prišlo s prijatelji. 

Največ tujih potnikov vstopilo na meji z Madžarsko


V primerjavi z istima mesecema leta 2020 se je za 16 odstotnih točk povečal delež tujih potnikov, ki so v Slovenijo vstopili na meji z Madžarsko. Tam je v opazovanem obdobju v državo vstopilo 64 % vseh tujih potnikov. Največ tranzitnih potnikih smo zaznali pri vstopu na meji z Madžarsko, enodnevne obiskovalce pa na meji z Italijo. Največ tujih potnikov je državo zapustilo na meji z Avstrijo. 

Večina enodnevnih obiskovalcev iz Italije

Polovica vseh tujih enodnevnih obiskovalcev je v jesenskem obdobju obiskala Slovenijo z namenom nakupovanja, zaradi poslovnih razlogov je prišlo 18 % enodnevnih obiskovalcev, enak delež pa je kot glavni razlog navedel obisk sorodnikov ali prijateljev. Med enodnevnimi obiskovalci, ki so v Sloveniji nakupovali, je bilo največ prebivalcev Italije, tudi sicer je 60 % enodnevnih obiskovalcev prišlo iz te države. 

Izdatki tujih potnikov višji 

Posamezni tuji potnik je v Sloveniji v opazovanem obdobju porabil v povprečju 35 EUR, v istem obdobju leto prej pa 26 EUR. Več izdatkov so imeli enodnevni obiskovalci, in sicer povprečno 66 EUR. Manj so potrošili tranzitni potniki (32 EUR). Največji delež izdatkov, ki so jih imeli tuji potniki, so bili stroški prevoza in izdatki za nakupovanje. 

Enodnevni obiskovalci, ki so v Slovenijo prišli na izlet, so porabili v povprečju 86 EUR; največji delež svojih izdatkov so namenili za prevoz (42 %), nakupovanje (41 %) ter hrano in pijačo v restavracijah (14 %). 

Med vsemi tujimi potniki in med tranzitnimi potniki so imeli najvišje izdatke med potovanjem po Sloveniji prebivalci Italije. 

Med analizo podatkov smo odkrili napako v objavi Tuji potniki, Slovenija, april–maj 2021. V zadnjem odstavku smo zapisali, da so enodnevni obiskovalci za nakupovanje porabili 57 EUR. Ta podatek se nanaša na obdobje september–oktober 2020. Pravilen podatek je 90 EUR. Zaradi morebitnih nevšečnosti se vam opravičujemo. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Število tujih potnikov glede na vstop preko državne meje, Slovenija, september−oktober 2021
Število tujih potnikov glede na vstop preko državne meje, Slovenija, september−oktober 2021
Struktura izdatkov tujih potnikov, Slovenija, september–oktober 20211)
Struktura izdatkov tujih potnikov, Slovenija, september–oktober 2021<sup>1)</sup>
1) Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.
Povprečni izdatki tujih enodnevnih obiskovalcev, po izbranih razlogih za prihod v Slovenijo, Slovenija, september–oktober 2020, 2021
Povprečni izdatki tujih enodnevnih obiskovalcev, po izbranih razlogih za prihod v Slovenijo, Slovenija, september–oktober 2020, 2021
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.