Inovacijska dejavnost v industriji in izbranih storitvenih dejavnostih, 2018–2020

Več kot polovica podjetij, registriranih v Sloveniji, je bilo inovacijsko aktivnih

V obdobju 2018–2020 je bilo inovacijsko aktivnih 55 % podjetij, registriranih v Sloveniji. V primerjavi s prejšnjim obdobjem so bila podjetja bolj inovacijsko aktivna, uvedla so več inovacij poslovnega procesa in manj inovacij proizvodov.

  • 22. 4. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Več inovacij poslovnega procesa in manj inovacij proizvoda

Z inovacijsko dejavnostjo se je v opazovanem obdobju ukvarjalo 55 % podjetij, registriranih v Sloveniji. Pri malih in srednje velikih podjetij je bil delež inovacijsko aktivnih 54-odstoten, pri velikih podjetij pa 92-odstoten.

Vsaj eno inovacijo proizvoda je uvedlo 36 % podjetij, vsaj eno inovacijo poslovnega procesa pa 43 % podjetij. Med malimi in srednje velikimi podjetji jih je inovacijo proizvoda uvedlo 35 % in inovacijo poslovnega procesa 42 %. Med velikimi podjetji je inovacijo proizvoda vpeljalo 77 % in inovacijo poslovnega procesa 78 % podjetij.

V primerjavi z obdobjem 2016–2018 so podjetja uvedla podobno število inovacij proizvodov (za 0,2 % manj) in več inovacij poslovnega procesa (za 16 %). Velika podjetja so vpeljala manj inovacij proizvodov (za –4 %) in več inovacij poslovnega procesa (za 4 %). Več inovacij poslovnega procesa so uvedla tudi mala in srednje velika podjetja (za 17 %).

Velika podjetja pri RRD in drugih inovacijskih dejavnostih bolj sodelujejo z drugimi kot mala in srednje velika

15 % inovacijsko aktivnih podjetij je pri raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) in drugih inovacijskih dejavnostih sodelovalo z drugimi podjetji ali organizacijami. Med velikimi podjetji je bilo takih 59 %, med malimi in srednje velikimi podjetji pa 13 %.

V primerjavi s prejšnjim obdobjem so velika podjetja na tem področju manj sodelovala z drugimi (za –4 %), mala in srednje velika pa več (za 5 %).

Delež inovativnih podjetij nekoliko večji med podjetji v predelovalnih dejavnostih

Delež inovativnih in inovacijsko aktivnih podjetij je bil tudi v tem opazovanem obdobju nekoliko večji med podjetji, registriranimi za predelovalne dejavnosti, kot pa med podjetji v izbranih storitvenih dejavnostih. Inovacijsko aktivnih je bilo 59 % podjetij, registriranih za predelovalne dejavnosti; inovacijo proizvoda jih je uvedlo 41 % in inovacijo poslovnega procesa 44 %. Med podjetji, registriranimi v izbranih storitvenih dejavnostih, je bilo 52 % inovacijsko aktivnih, 32 % jih je uvedlo inovacijo proizvoda in 42 % inovacijo poslovnega procesa.

Inovacijsko aktivna podjetja po dejavnosti podjetja, 2018‒2020
Inovacijsko aktivna podjetja po dejavnosti podjetja, 2018‒2020
Inovacijsko aktivna in inovativna podjetja, 2018‒2020
SkupajMala in srednje
velika podjetja
Velika podjetja
Inovacijsko aktivna podjetja2.7152.547168
Podjetja, ki so razvila
inovacijo proizvoda
1.7881.648140
Podjetja, ki so razvila
inovacijo poslovnega procesa
2.1141.970143
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.