Prosta in zasedena delovna mesta, 1. četrtletje 2022

Najvišja stopnja prostih delovnih mest je bila v gradbeništvu

V 1. četrtletju 2022 je bilo na voljo 24.600 prostih delovnih mest, kar je ponovno najvišja vrednost do zdaj. Stopnja prostih delovnih mest je prav tako dosegla najvišjo raven, znašala je 3 odstotke. V gradbeništvu je bila 7,6-odstotna, kar je več kot dvakrat višja raven od slovenskega povprečja.

  • 12. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Ponovno več prostih delovnih mest 

V 1. četrtletju 2022 je bilo skupaj razpisanih več kot 24.600 prostih delovnih mest, kar je za 6 % več, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Število prostih delovnih mest je tako doseglo najvišjo raven od leta 2008, odkar se izvaja to raziskovanje. Skozi celotno preteklo leto je bila rast med četrtletji konstantna in se je nadaljevala tudi v začetku letošnjega leta.

Povečano povpraševanje po novi delovni sili je bilo zabeleženo v večini področji dejavnosti. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je bilo tokrat večje povpraševanje v gradbeništvu (skoraj 5.400 prostih delovnih mest ali za 710 več kot v prejšnjem četrtletju). Aktivno dogajanje je bilo zaznati tudi v informacijskih dejavnostih, saj je bilo za polovico več prostih delovnih mest (za 360 več), kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju.

Po drugi strani pa so bili delodajalci v drugih raznovrstnih dejavnostih v tem četrtletju nekoliko bolj zadržani pri iskanju nove delovne sile. V tej dejavnosti je bilo nekaj manj kot 1.800 prostih delovnih mest, kar je skoraj 600 manj, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. 

Letna primerjava podatkov, torej 1. četrtletja 2022 z enakim četrtletjem v 2021, pa na ravni Slovenije izkazuje za 49 % večje povpraševanje po novi delovni sili, kar pomeni 8.100 več prostih delovnih mest. Medletna rast je bila najopaznejša v gradbeništvu, kjer je bilo 2.200 več prostih delovnih mest. Letna primerjava prav tako pokaže, da je bilo tokrat večje povpraševanje kot pred enim letom v vseh področjih dejavnosti razen v rudarstvu in javni upravi.

Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v tem četrtletju razpisali okoli 15.700 prostih delovnih mest ali 63,9 % vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Na drugi strani pa je bilo pri teh delodajalcih 81,6 % vseh zasedenih delovnih mest. Iz navedenega je mogoče razbrati, da majhni delodajalci pogosteje iščejo nove sodelavce ali pa imajo večjo fluktuacijo delovne sile.

Stopnja prostih delovnih mest prvič presegla 3-odstotno raven

Stopnja prostih delovnih mest je bila na ravni Slovenije 3-odstotna, kar je največ do sedaj. V primerjavi z istim obdobjem leto prej pa se je ta stopnja povečala za 0,9 odstotne točke. Pod enim odstotkom se je gibala vse do 4. četrtletja 2013 (razen v začetnem obdobju leta 2008, odkar se izvaja to raziskovanje). Od leta 2014 počasi narašča (z izjemo v letu 2020, ko je izbruhnila epidemija covida-19) ter je v tem četrtletju dosegla najvišjo raven. Najvišja stopnja prostih delovnih mest  je bila v gradbeništvu – 7,6-odstotna, kar je hkrati tudi najvišja stopnja v posameznem področju dejavnosti, odkar se izvaja to raziskovanje.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Stopnja prostih delovnih mest, desezonirani podatki, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, desezonirani podatki, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.