Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, 1. četrtletje 2022

Stanovanjske nepremičnine se še naprej dražijo

Stanovanjske nepremičnine so bile v 1. četrtletju na četrtletni ravni višje za 4,1 %, na letni pa za 16,9 %. Število prodaj je bilo na ravni lanskega povprečja. V SiStatu objavljamo revidirane podatke za 2021, saj smo od GURS-a naknadno dobili podatke o večjem številu prodaj novih stanovanj in hiš.

  • 23. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin na četrtletni ravni neprenehoma rastejo že več kot dve leti

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin (tj. rabljenih stanovanj in hiš skupaj) so se na četrtletni ravni zvišale za 5,2 %. Cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 5,5 %, cene rabljenih družinskih hiš pa za 4,7 %. Rabljena stanovanja so se najizraziteje podražila v Mariboru (za 6,9 %), sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 6,3 %) in v Ljubljani (za 5,3 %).

Cene novih stanovanjskih nepremičnin po petih zaporednih četrtletnih zvišanjih tokrat znova nižje

Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so bile v primerjavi s prejšnjim četrtletjem nižje za 6,8 %. Cene novih stanovanj so se znižale za 8,7 %, cene novih družinskih hiš pa zvišale za 2,0 %.

Najizrazitejša letna rast cen stanovanjskih nepremičnin 

Letna rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila 16,9-odstotna. Najizraziteje so se zvišale cene rabljenih stanovanj (za 19,9 %); sledile so cene rabljenih družinskih hiš (za 15,6 %) in novih stanovanj (za 4,5 %). Cene novih družinskih hiš pa so se znižale (za 1,5 %).

Koliko stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih in po kolikšni vrednosti?

Skupna vrednost vseh v 1. četrtletju 2022 prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 435 milijonov EUR, kar je za 4 % manj od skupne vrednosti vseh prodaj v 4. četrtletju 2021 (454 milijonov EUR) in približno za tretjino vrednosti prodaj več kot v istem četrtletju prejšnjega leta (332 milijonov EUR).

Skupno je bilo prodanih 3.422 stanovanjskih nepremičnin, kar je za okrog 4 % manj kot v prejšnjem četrtletju.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo manjše kot v prejšnjem četrtletju. Prodanih je bilo namreč 3.379 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 423 milijonov EUR.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 43. Skupna vrednost prodaje je znašala okrog 12 milijonov EUR, kar je polovica vrednosti v prejšnjem četrtletju (24 milijonov EUR).

Objavljeni revidirani podatki o stanovanjskih nepremičninah za 2021

Od Geodetske uprave Republike Slovenije smo naknadno pridobili podatke o večjem številu prodaj novih stanovanjskih nepremičnin za 2021, zato smo izvedli t. i. nenačrtovano revizijo Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, v katerih bivajo lastniki, ter podatkov o številu in vrednosti prodaje stanovanjskih nepremičnin. Podrobni revidirani podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se v 2021 zvišale za 16,5 % (po prvotni objavi za 15,0 %); cene novih stanovanj so bile višje za 20,9 % (po prvotno objavljenem podatku za 20,2 %), cene novih družinskih hiš pa za 6,3 % (po prvotno objavljenem podatku za 3,1 %). Cene stanovanjskih nepremičnin pa so se v 2021 zvišale za 15,8 % (po prvotni objavi pa za 15,7 %). 

Skupna vrednost vseh v letu 2021 prodanih novih stanovanjskih nepremičnin je bila 166 milijonov EUR (po prvotno objavljenem podatku okrog 67 milijonov EUR), prodanih pa je bilo 820 novih stanovanjskih nepremičnin (po prvotni objavi 333).

Tabeli z najnovejšimi podatki sta dostopni v podatkovni bazi SiStat.
Stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2015=100
Stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 2015=100
Stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
I–III 2022
X–XII 2021
I–III 2022
I–III 2021
I–III 2022
  Ø 2015  
1 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin - SKUPAJ4,116,966,78
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine-6,81,537,61
1.1.1 Nova stanovanja-8,74,539,20
1.1.2 Nove hiše2,0-1,539,62
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine5,218,371,35
1.2.1 Rabljena stanovanja5,519,981,88
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Ljubljana5,319,079,78
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija5,520,482,13
1.2.1.2.1 Rabljena stanovanja, Mestna občina Maribor6,921,788,06
1.2.1.2.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija (brez Mestnih občin Ljubljana in Maribor)6,319,484,51
1.2.2 Rabljene hiše4,715,652,73
Število prodaj stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Prvotno objavljeni / revidirani podatek / razlika v številu
ČetrtletjeI–III 2021IV–VI 2021VII–IX 2021X–XII 2021
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine12226514366226160492051569612428
1.1.1 Nova stanovanja91190994915911031164133718918
1.1.2 Nove hiše317544176750184123253510
Vrednost prodaje novih stanovanjskih nepremičnin v mio EUR, Slovenija
Prvotno objavljeni / revidirani podatek / razlika v vrednosti
ČetrtletjeI–III 2021IV–VI 2021VII–IX 2021X–XII 2021
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine26613513453210372718246
1.1.1 Nova stanovanja1942231030205272213163
1.1.2 Nove hiše71912315125105583
METODOLOŠKO OPOZORILO
V 1. četrtletju 2022 smo podobno kot v prejšnjih letih izvedli nekatere metodološke spremembe. Spremenili smo uteži; te temeljijo na letni vrednosti transakcij posamezne vrste nepremičnine iz prejšnjega leta, preračunani na nominalno vrednost.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.