Poslovanje podjetij po dejavnosti, 4. četrtletje 2021

Predelovalne dejavnosti ustvarile skoraj tri četrtine čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih

Med podjetji, ki največ čistih prihodkov od prodaje ustvarijo na tujih trgih, so v 4. četrtletju 2021 izstopale predelovalne dejavnosti s 73 %. V dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro je bil ta delež 67 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih pa 29 %.

  • 23. 3. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Predelovalne dejavnosti so najbolj izvozno usmerjene 

Podjetja v predelovalnih dejavnostih so že tradicionalno najbolj izvozno usmerjena in tako je bilo tudi v 4. četrtletju prejšnjega leta. Ta podjetja so na tujih trgih ustvarila 73 % vseh čistih prihodkov od prodaje. Poslovni prihodki so bili za 5 % višji od poslovnih odhodkov. Dodana vrednost je obsegala 27 % čistih prihodkov od prodaje; stroški dela pa so predstavljali 63 % dodane vrednosti. Za investicije v osnovna sredstva je bilo namenjenih 7 % čistih prihodkov od prodaje.

V oskrbi z električno energijo, plinom in paro z vidika dodane vrednosti najnižji stroški dela

Stroški dela podjetij v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro so predstavljali 23 % dodane vrednosti, kar je bilo najmanj med vsemi dejavnostmi v 4. četrtletju 2021. Poslovni prihodki so bili za 8 % višji od poslovnih odhodkov. Na tujih trgih so ta podjetja ustvarila 67 % vseh čistih prihodkov od prodaje. Dodana vrednost je zajemala 14 % čistih prihodkov od prodaje, za investicije v osnovna sredstva pa je bilo namenjenih 5 % tovrstnih prihodkov. 

Znaten delež prihodkov od prodaje namenjen investicijam

Poslovni prihodki podjetij v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih so bili v opazovanem četrtletju za 9 % višji od poslovnih odhodkov. Na tujih trgih so ta podjetja ustvarila 29 % vseh čistih prihodkov od prodaje. Dodana vrednost je predstavljala 47 % čistih prihodkov od prodaje; stroški dela pa so dosegli 57 % dodane vrednosti. 14 % čistih prihodkov od prodaje je bilo namenjenih za investicije v osnovna sredstva.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

1) Podrobnejše informacije o kazalnikih so na voljo v metodoloških pojasnilih.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za tekoče leto se objavljajo enkrat letno, in sicer ob objavi podatkov za 4. četrtletje tekočega leta.
Na poslovanje podjetij je v letih 2020 in 2021 močno vplivala zdravstvena kriza (pandemija covida-19). V izračunu poslovnih prihodkov in dodane vrednosti se upoštevajo tudi subvencije, ki so povezane s poslovnimi učinki. Podjetja vključujejo med te subvencije – v skladu z računovodskimi standardi – tudi nadomestila za plače in krizni dodatek. To je treba upoštevati pri medletni primerjavi podatkov. Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.