Tuji turisti in njihova potrošnja, september–oktober 2021

Tuji turisti, ki so septembra ali oktobra 2021 bivali v slovenskih hotelih, porabili povprečno 201 EUR na dan

Jeseni (september–oktober) 2021 je več kot tri četrtine tujih turistov, ki so bivali v hotelih, prišlo k nam iz zasebnih razlogov – med temi je državo prvič obiskalo 57 % tujih turistov, kraj anketiranja pa 79 %. Za 67 % tujih turistov so bili izdatki bivanja v Sloveniji v mejah pričakovanega.

  • 17. 3. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 17. 6. 2022 ob 10:06
  • |
  • začasni podatki
Večina tujih turistov obiskala Slovenijo iz zasebnih razlogov, vsak osmi iz poslovnih 

78 % tujih turistov, ki so bili septembra in oktobra nastanjeni v hotelih, je Slovenijo obiskalo iz zasebnih razlogov, 13 % iz poslovnih, 9 % pa je bilo tranzitnih gostov. Skoraj dve tretjini tujih turistov, ki so pripotovali iz poslovnih razlogov, je obiskalo Ljubljano. 
Največ tujih turistov, ki so se za obisk odločili iz zasebnih razlogov, je v Sloveniji preživljalo počitnice (45 %). 10 % jih je prišlo, da bi si ogledali kulturne in naravne znamenitosti, 45 % jih je navedlo druge zasebne razloge. 

Dve tretjini sta nastanitev v hotelu rezervirali sami


39 % tujih turistov je nastanitev rezerviralo samostojno, prek enega izmed spletnih rezervacijskih sistemov, 26 % se je za rezervacijo dogovorilo neposredno z nastanitvenim obratom, 8 % si je nastanitev uredilo prek potovalne agencije, za 14 % pa so to opravili drugi (npr. šola, delodajalec, klub, sindikat). 
Brez kakršne koli vnaprejšnje rezervacije nastanitve je v Slovenijo prišlo 12 % tujih turistov (od teh jih je 60 % obiskalo mestne in druge občine). 

Večinoma prišli v dvoje ali sami 

Največ turistov je k nam pripotovalo skupaj s partnerjem oz. zakoncem, 45 %; vsak četrti pa je Slovenijo obiskal sam. Delež turistov, ki so pripotovali sami, je bil najvišji v Ljubljani – kar 47 %. 13 % jih je prišlo v družbi prijateljev, 10 % skupaj z družino in otroki.

Razmere v zvezi s covidom-19 vplivale na odločitev za obisk Slovenije pri več kot polovici tujih turistov 

56 % tujih turistov je dejalo, da so razmere zaradi epidemije covida-19 vplivale na odločitev o obisku Slovenije. Med temi (možnih je bilo več odgovorov) jih je 84 % našo državo izbralo, ker se jim je z vidika covida-19 zdela varna, 41 % je kot razlog navedlo, da je Slovenija blizu njihovega doma in bi se ob spremenjenih epidemičnih razmerah lahko hitro vrnili domov, tretjina pa, da nastanitveni obrat poznajo in se v njem počutijo varne. 

8 od 10 tujih turistov, ki so prišli zasebno, je kraj anketiranja obiskalo prvič

Med tujimi turisti, ki so Slovenijo obiskali iz zasebnih razlogov, je bilo 57 % takih, ki so bili prvič v državi, 79 % pa takih, ki so bili prvič v kraju anketiranja. Delež tujih turistov, ki so že kdaj obiskali kraj anketiranja, je bil najvišji v zdraviliških in obmorskih občinah (43 % oz. 40 %), najnižji pa v Ljubljani (le 5 %).

Tuji turisti, nastanjeni v slovenskih hotelih, skoraj polovico izdatkov porabili za nastanitev

Tuji turisti so za nastanitev v Sloveniji, hrano in pijačo, prevoze po Sloveniji, prostočasne in druge dejavnosti ter nakupe porabili povprečno 201 evrov na osebo na dan. 
47 % dnevnih izdatkov so namenili za nastanitev, 17 % za hrano in pijačo, 10 % za igre na srečo, preostalo pa za prevoze po Sloveniji, prostočasne in druge dejavnosti ter nakupe. 
Za dve tretjini tujih turistov so bili izdatki v mejah pričakovanega, za četrtino višji od pričakovanih, medtem ko je bilo 9 % mnenja, da so izdatki nižji od pričakovanih. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat

Struktura povprečne dnevne porabe tujih turistov, nastanjenih v hotelih, Slovenija, september–oktober 2021 – začasni podatki
Struktura povprečne dnevne porabe tujih turistov, nastanjenih v hotelih, Slovenija, september–oktober 2021 – začasni podatki
Tuji turisti in njihovi povprečni izdatki na dan po državah prebivališča, Slovenija, september–oktober 2021 – začasni podatki
Država
prebivališča
– SKUPAJ
AvstrijaItalijaNemčijaBeneluksDruge
evropske
države
Neevropske
države
Število tujih turistov216.47735.22133.42633.69511.88085.47816.777
Povprečni izdatki na dan (EUR)201195M182177199185M291M
M manj natančna ocena – previdna uporaba
Tuji turisti in njihovi povprečni izdatki na dan po vrstah občin, Slovenija, september–oktober 2021 – začasni podatki
Vrste turističnih
občin – SKUPAJ
Zdraviliške
občine
Gorske
občine
Obmorske
občine
LjubljanaMestne
in druge občine
Število tujih turistov216.47721.39939.36437.97965.22952.506
Povprečni izdatki na dan (EUR)201245127167251M227
M manj natančna ocena – previdna uporaba
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.