Plače zaposlenih pri pravnih osebah, januar 2022

Povprečna plača nižja od plače za prejšnji mesec

V primerjavi s plačo za december 2021 je bila povprečna bruto plača za januar 2022 nižja, nominalno za 6,8 % oz. realno za 7,2 %. Tako občutno znižanje je bilo predvsem posledica manjšega obsega izrednih izplačil.

  • 22. 3. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 1.923,92 EUR, neto: 1.236,33 EUR

Povprečna bruto plača za januar 2022 je znašala 1.923,92 EUR; od plače za prejšnji mesec je bila nižja, in sicer nominalno za 6,8 % oz. realno za 7,2 %. Tudi povprečna neto plača je bila nižja od plače za prejšnji mesec (nominalno za 7,5 %, realno pa za 7,9 %); znašala je 1.236,33 EUR.

Povprečna plača nižja v obeh sektorjih, zasebnem in javnem

V primerjavi s plačo za prejšnji mesec se je povprečna bruto plača za januar 2022 znižala v obeh sektorjih – v zasebnem sektorju za 7,6 %, v javnem sektorju pa za 5,2 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 3,2 %).

Povprečna plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Pregled po dejavnostih pokaže, da je bila povprečna bruto plača v primerjavi s plačo za prejšnji mesec v vseh dejavnostih nižja; znižanje je bilo najbolj izrazito v dejavnosti rudarstvo (za 30,3 %, predvsem zato, ker ni bilo izrednih izplačil), najmanjše pa v dejavnosti izobraževanje (za 1,5 %).

Povprečna bruto plača je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.731,90 EUR).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
I 2022Ø XI 2021-I 2022I 2022
XII 2021
I 2022
I 2021
EURindeks
Bruto1.923,922.024,2093,297,3
Javni sektor2.214,072.284,5294,889,2
  od tega sektor država2.263,462.277,3996,886,7
Zasebni sektor1.793,431.906,8792,4103,4
Neto1.236,331.312,3892,597,4
Javni sektor1.413,381.464,9494,690,2
  od tega sektor država1.442,341.453,8496,987,9
Zasebni sektor1.156,711.243,6291,4102,7
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.