Izvoz in uvoz blaga, januar 2022

Vrednost blagovne menjave Slovenije s tujino v januarju višja kot pred enim letom

Slovenija je januarja 2022 izvozila in uvozila več blaga kot v istem mesecu leta 2021. Izvozila ga je vrednostno za 20,5 % več, uvozila pa za 52,1 %.

  • 7. 3. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v januarju 2022 višja kot v januarju 2021

Slovenija je v januarju 2022 izvozila za 3,5 milijarde EUR blaga, uvozila pa ga je za 3,9 milijarde EUR; izvoz je bil za 20,5 % višji kot v januarju 2021, uvoz pa za 52,1 %. Vrednosti obeh sta bili prav tako višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v 2021, in sicer izvoz za 6,1 % in uvoz za 11,9 %.

V blagovni menjavi s tujino je bil v januarju 2022 zabeležen trgovinski primanjkljaj. Znašal je 0,4 milijarde EUR, pokritost uvoza z izvozom je bila 89,2-odstotna. 

Blagovna menjava večja z obema skupinama držav, občutno višji uvoz iz držav zunaj EU

Izvoz v države članice EU je bil v januarju 2022 za 28,8 % višji kot v prejšnjem januarju, uvoz pa za 38,0 %. Vrednost tako izvoza kot tudi uvoza v januarju 2022 v te države je namreč znašala 2,4 milijarde EUR. Z državami članicami EU je Slovenija v januarju ustvarila 68,5 % vrednosti celotnega izvoza in 60,9 % vrednosti celotnega uvoza.

Izvoz v države zunaj EU je bil v januarju 2022 za 5,7 % višji kot leto prej, uvoz iz omenjenih držav pa za 80,6 %. Vrednost izvoza v te države je v januarju znašala 1,1 milijarde EUR, vrednost uvoza od tam pa 1,5 milijarde EUR. 

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU so pomemben delež predstavljali t. i. posli oplemenitenja1, saj je bilo v januarju teh na izvozni strani približno za dve petini vseh poslov, na uvozni strani pa za približno polovico. Izvoz blaga brez poslov oplemenitenja je v to skupino držav v januarju 2022 znašal 0,6 milijarde EUR oz. je bil vrednostno za 20,5 % višji kot v prejšnjem januarju, uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja pa je znašal 0,8 milijarde EUR oz. je bil vrednostno za 58,0 % višji kot pred letom dni.

Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
I 2022I 2022
I 2021
1.000 EURindeks
Izvoz3.494.887120,5
  EU-272.393.211128,8
  države nečlanice EU1.101.676105,7
Uvoz3.917.917152,1
  EU-272.385.066138,0
  države nečlanice EU1.532.850180,6
Trgovinska bilanca-423.030-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %89,2-1)
1) Izračun ni smiseln.
METODOLOŠKO OPOZORILO
1Posli oplemenitenja obsegajo spreminjanje, izdelavo, sestavljanje, izboljšavo in prenovo blaga s ciljem, da se proizvede nov ali resnično izboljšan izdelek.

Mesečni podatki za leto 2022 so začasni. Ob vsakokratni objavi se lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2022 bodo objavljeni junija 2023.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.