Indeksi cen življenjskih potrebščin, februar 2022

Letna rast drobnoprodajnih cen 6,9-odstotna, mesečna pa 1,4-odstotna

V februarju 2022 smo imeli na letni ravni 6,9-odstotno, na mesečni ravni pa 1,4-odstotno inflacijo. V enem letu se je blago podražilo za 8,5 %, storitve pa za 3,7 %.

  • 28. 2. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna rast drobnoprodajnih cen 6,9-odstotna

Na letni ravni so se cene v povprečju zvišale za 6,9 % (v istem mesecu prejšnjega leta smo zaznali 1-odstotno znižanje). Povprečna 12-mesečna rast je bila 3,1-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,5-odstotna).

Cene blaga so se v enem letu v povprečju zvišale za 8,5 %, cene storitev pa za 3,7 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 9,5 %, trajno blago za 8,5 % in poltrajno blago za 4,9 %.

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, 1,3 odstotne točke, prispevale višje cene električne energije, plina in drugih goriv (za 19,6 %); električna energija se je podražila za 15 %, plin za 25,6 %, tekoča goriva za 10,3 %, trda goriva za 11,6 % in toplotna energija za 52,1 %. 26,6-odstotno zvišanje cen goriv in maziv za osebna vozila je inflacijo dodatno zvišalo za 1 odstotno točko. Prav toliko, 1 odstotno točko, je k letni inflaciji prispevala tudi dražja hrana (za 6,4 %).

Na drugi strani so inflacijo za 0,2 odstotne točke blažile nižje cene izdelkov in storitev iz skupine komunikacije (za 3,6 %).

Februar v znamenju podražitev hrane, elektrike in počitniških paketov

Februarja smo zaznali 1,4-odstotno mesečno rast cen (prejšnji mesec 0,4-odstotno). Inflacijo so najbolj, vsak za 0,3 odstotne točke, zvišali dražja hrana (za 2,1 %), električna energija (za 8,4 %) in počitniški paketi (za 10,4 %). Višje cene oblačil (za 2,5 %), gospodinjskega pohištva (za 1,9 %) in bencina (za 3,5 %) so k inflaciji dodale vsaka po 0,1 odstotne točke. Vse preostale februarske podražitve so prispevale nadaljnje 0,5 odstotne točke.

Inflacijo so, vsak po 0,1 odstotne točke, blažili cenejša obutev (za 2,7 %), zemeljski in mestni plin (za 6,7 %) ter izdelki in storitve iz skupine zdravstvo (za 1,1 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 7-odstotna (v prejšnjem februarju −1,1-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 3,3-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta –0,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila 1,1-odstotna.

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 8,7 %, cene storitev pa za 3,7 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 9,9 %, trajno blago za 8 %, in poltrajno blago za 5 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU januarja 2022 5,1-odstotna (mesec prej 5-odstotna) in v državah članicah EU 5,6-odstotna (mesec prej 5,3-odstotna). Najnižja je bila v Franciji (3,3-odstotna), najvišja v Litvi (12,3-odstotna), v Sloveniji pa je bila 6-odstotna.


Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
II 22
II 21
II 22
I 22 
II 22 
XII 21
I–II 22
I–II 21
II 22–III 21
II 21–III 20
II 22
Ø 15 
Skupaj106,9101,4101,8106,3103,1111,24
01 Hrana in brezalkoholne pijače106,3102,0103,6105,5100,7117,42
02 Alkoholne pijače in tobak103,0100,5101,3102,7103,1113,21
03 Oblačila in obutev105,6100,990,7103,8101,494,94
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo113,2102,4104,3112,0107,6125,06
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj108,0101,4103,1107,8103,5111,02
06 Zdravstvo104,198,9100,5104,1102,2109,28
07 Prevoz112,5101,0102,2112,5108,8106,11
08 Komunikacije96,4100,099,796,098,3101,66
09 Rekreacija in kultura105,4104,0103,0104,799,5103,54
10 Izobraževanje100,4100,0100,0100,5100,8113,19
11 Restavracije in hoteli107,1100,4101,6106,9104,0118,31
12 Raznovrstno blago in storitve101,1100,1103,1100,9100,0111,45
  Blago108,5101,5101,6107,8104,3110,45
  Storitve103,7101,1102,0103,4100,9112,96
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
II 22
II 21
II 22
I 22 
II 22 
XII 21
I–II 22
I–II 21
II 22–III 21
II 21–III 20
II 221)
Ø 15 
Skupaj7,01,11,76,53,3111,73
01 Hrana in brezalkoholne pijače6,32,03,55,50,9116,78
02 Alkoholne pijače in tobak2,90,41,22,63,1113,16
03 Oblačila in obutev5,71,5-9,53,51,293,70
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo13,82,64,912,57,4125,68
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj7,01,12,86,83,1108,71
06 Zdravstvo5,5-1,32,25,71,7111,85
07 Prevoz14,01,02,514,110,5108,24
08 Komunikacije-3,90,00,6-4,2-2,0101,73
09 Rekreacija in kultura4,01,71,83,7-0,4105,29
10 Izobraževanje0,40,00,00,50,7111,92
11 Restavracije in hoteli7,20,51,87,03,8119,67
12 Raznovrstno blago in storitve1,20,11,11,10,6111,00
  Blago8,71,61,88,04,5109,80
  Storitve3,70,21,73,61,1114,45
1) Indeksi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.