Plače zaposlenih pri pravnih osebah, december 2021

Povprečna plača nižja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za december 2021 je znašala 2.064,12 EUR; od plače za november 2021 je bila nominalno in realno nižja za 1,0 %. Povprečna (mesečna) bruto plača za leto 2021 pa je znašala 1.969,59 EUR in je bila nominalno za 6,1 % višja od plače za leto 2020.

  • 15. 2. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za december 2021 nižja od plače za november 2021 le v zasebnem sektorju

Povprečna bruto plača za december 2021 je znašala 2.064,12 EUR; od plače za november 2021 je bila (nominalno in realno) nižja za 1,0 %. Povprečna neto plača pa je znašala 1.336,82 EUR in je bila za 2,0 % nižja od plače za november 2021.

V zasebnem sektorju se je povprečna bruto plača znižala za 2,2 % (predvsem zaradi nižjega zneska izplačanih izrednih izplačil, tj. 13. plač in božičnic), v javnem sektorju pa se je zvišala za 1,5 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 4,8 %).

Višja povprečna (mesečna) plača za leto 2021 v javnem in zasebnem sektorju

Povprečna bruto plača za 2021 je znašala 1.969,59 EUR; od plače za 2020 je bila višja (nominalno za 6,1 %, realno pa za 4,1 %). Tudi povprečna neto plača za 2021 se je zvišala v primerjavi s plačo za 2020 (nominalno za 5,1 % oz. realno za 3,1 %); znašala je 1.270,30 EUR.

Povprečna bruto plača za 2021 je bila v obeh sektorjih višja od plače za 2020: v zasebnem sektorju za 6,1 %, v javnem sektorju pa za 6,5 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 7,0 %).

Medletna nominalna rast povprečne (mesečne) plače za leto 2021 najvišja v zadnjih petih letih

Pregled podatkov za obdobje zadnjih petih let pokaže, da so se stopnje nominalne rasti povprečne bruto plače (glede na predhodno leto) v celotnem obdobju zviševale (medletna rast je v 2017 znašala 2,7 %, v 2021 pa 6,1 %). Realno pa so se povprečne bruto plače v tem obdobju (medletno) najbolj zvišale v 2020 (za 5,9 %), ker je bila povprečna letna stopnja inflacije v 2020 nižja kot v 2021.

Stopnje rasti povprečne mesečne bruto plače, Slovenija, letno povprečje / letno povprečje prejšnjega leta
Stopnje rasti povprečne mesečne bruto plače, Slovenija, letno povprečje / letno povprečje prejšnjega leta
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XII 2021Ø I-XII 2021Ø X-XII 2021XII 2021
XI 2021
XII 2021
XII 2020
Ø I-XII 2021
Ø I-XII 2020
EURindeks
Bruto2.064,121.969,592.011,7099,0102,1106,1
Javni sektor2.336,592.353,292.274,91101,593,7106,5
  od tega sektor država2.337,622.412,432.262,99104,891,8107,0
Zasebni sektor1.941,321.792,301.892,8697,8107,8106,1
Neto1.336,821.270,301.306,3998,0101,7105,1
Javni sektor1.493,531.499,071.460,64100,494,4105,6
  od tega sektor država1.488,171.531,561.447,47104,092,7106,2
Zasebni sektor1.266,191.164,601.236,7496,8106,5105,0
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za december 2021 bodo objavljeni 22. februarja 2022 v podatkovni bazi SiStat.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.