Bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov, 2021

Stopnji samooskrbe z medom in sadjem zelo nizki

Prebivalec Slovenije je v letu 2021 za prehrano v povprečju porabil 116 kg zelenjave, 115 kg žit, 109 kg sadja, 89 kg mesa, 63 kg krompirja, 11 kg jajc in 0,60 kg medu.

  • 10. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Stopnje samooskrbe v povprečju nižje kot leto prej

Stopnje samooskrbe so bile v letu 2021 zaradi slabih vremenskih razmer nižje kakor v 2020 pri vseh rastlinskih bilancah, pri živalskih bilancah pa višje, razen pri medu. Pri rastlinskih bilancah se je stopnja samooskrbe s sadjem tako znižala za 22 odstotnih točk (na 14 %), s krompirjem za 16 odstotnih točk (44 %), z zelenjavo za 4 odstotne točke (44 %) in z žiti za 3 odstotne točke (85 %). Pri živalskih bilancah se je stopnja samooskrbe povečala pri jajcih za 2 odstotni točki (97 %) in mesu za 1 odstotno točko (85 %), pri medu pa se je zmanjšala, in sicer za 52 odstotnih točk (na 15 %). Stopnje samooskrbe pri medu, sadju in krompirju so tako najnižje od leta 2000.

Domača proizvodnja žit manjša, potrošnja primerljiva z letom prej

Doma smo pridelali 701.000 tono žit, to je za 7 % manj kot v letu 2020. Domača potrošnja žit se je zmanjšala za 3 % in je znašala 825.000 ton. Zaradi manjše domače proizvodnje in zaradi potrošnje, ki je ostala na primerljivi ravni, je stopnja samooskrbe z žiti upadla za 3 odstotne točke; posledično smo uvozili za 4 % več žit.

Slabe vremenske razmere zelo vplivale na proizvodnjo sadja in medu

Zaradi neugodnih vremenskih razmer je domača proizvodnja sadja v 2021 dosegla 34.000 ton, kar je za 70 % manj kot v letu 2020 (113.000 ton). Vreme je močno vplivalo tudi na domačo proizvodnjo medu. Tehtala je 200 ton, kar je za 84 % manj kot leto prej (1.290 ton).

Višja potrošnja pri jajcih, nižja pri medu in sadju

Prebivalec Slovenije je v letu 2021 v povprečju porabil za prehrano največ zelenjave (116 kg) in žit (115 kg), sledi sadje (109 kg), meso (89 kg), krompir (63 kg), jajca (11 kg) in med (0,60 kg). V primerjavi z letom 2020 je bila povprečna poraba jajc višja za 10 % in mesa za 1 %, manjša pa je bila povprečna poraba medu in sicer za 32 %, sadja za 16 %, zelenjave in krompirja za 2 %, ter žit za 1 %. 

Na voljo tudi začasni podatki iz bilanc kmetijskih proizvodov za tržno leto 2020/2021

Poleg bilanc za koledarsko leto objavljamo v podatkovni bazi SiStat tudi podatke iz bilanc kmetijskih proizvodov za tržno oz. proizvodno leto.
Stopnja samooskrbe po rastlinskih kmetijskih proizvodih, koledarsko leto, Slovenija
Stopnja samooskrbe po rastlinskih kmetijskih proizvodih, koledarsko leto, Slovenija
Stopnja samooskrbe po živalskih kmetijskih proizvodih, koledarsko leto, Slovenija
Stopnja samooskrbe po živalskih kmetijskih proizvodih, koledarsko leto, Slovenija
Potrošnja na prebivalca, koledarsko leto, Slovenija
Potrošnja na prebivalca, koledarsko leto, Slovenija
METODOLOŠKO OPOZORILO
Koledarske bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov za 2021 so pripravljene na osnovi začasnih podatkov. Končne podatke bomo objavili 11. 11. 2022.

Koledarske bilance proizvodnje in porabe krompirja, sadja, zelenjave in žit za 2020 smo revidirali zaradi posodobitve podatkovnih virov. Spremembe so zelo majhne.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.