Bilanca za vino, tržno leto 2020/2021

Stopnja samooskrbe z vinom 95-odstotna

Proizvodnja vin je v tržnem letu 2020/2021 znašala okoli 725.000 hektolitrov, bela vina so predstavljala 70 % celotne proizvodnje.

  • 28. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Belih vin za 70 % skupne proizvodnje vin 

Proizvodnja vin je v Sloveniji v tržnem letu 2020/2021 znašala 725.000 hektolitrov. Od tega so bela vina zajemala 70-odstotni delež (508.000 hektolitrov). Stopnja samooskrbe je bila v tem obdobju 95-odstotna.

K skupni proizvodnji vin v Sloveniji so vina z zaščiteno označbo porekla prispevala 58 % (423.000 hektolitrov).

Potrošnja vin okrog 764.000 hektolitrov

Potrošnja vin v Sloveniji je znašala 764.000 hektolitrov. Od te je bilo 66 % (505.000 hektolitrov) belih vin. Povprečna potrošnja na prebivalca Slovenije je bila 35 litrov vina.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Bilanca za vino za tržno leto, Slovenija, 2020/2021
Domača
proizvodnja
Domača
potrošnja
Stopnja samooskrbePotrošnja na prebivalca
1.000 hl%l/preb.
Vina725,5764,39535
  od tega bela vina507,6505,210023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o tržni bilanci za vino 2020/2021 bodo objavljeni v podatkovni bazi SiStat v začetku novembra.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.