Mnenje potrošnikov, november 2022

Zaupanje potrošnikov rahlo navzgor

Mnenje potrošnikov o gibanju cen v zadnjih 12 mesecih je tokrat doseglo najvišjo raven v celotnem obdobju merjenja. Po drugi strani pa se znižujejo njihova pričakovanja o gibanju cen v bližnji prihodnosti.

  • 22. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Zaupanje potrošnikov na mesečni ravni boljše …

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v novembru za 1 odstotno točko višja kot v prejšnjem mesecu.

Dvig vrednosti kazalnika zaupanja na mesečni ravni so povzročila bolj optimistična pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (dvig za 3 odstotne točke) in večjih nakupov (za 1 odstotno točko) ter mnenja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (prav tako za 1 odstotno točko). Bolj pesimistična so bila le pričakovanja o finančnem stanju v gospodinjstvu (upad za 1 odstotno točko).

Med preostalimi kazalniki velja omeniti kazalnik gibanje cen v zadnjih 12 mesecih. Dosegel je najvišjo vrednost, odkar ga spremljamo, in kaže, da čedalje več potrošnikov občuti podražitve. Po drugi strani pa se zadnje pol leta postopno znižuje vrednost kazalnika gibanje cen v prihodnjih 12 mesecih. To pomeni, da se število potrošnikov, ki pričakujejo višjo stopnjo inflacije, zmanjšuje.

… na letni pa slabše

V primerjavi s prejšnjim novembrom pa se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov znižala za 10 odstotnih točk. Prav tako je bila nižja od povprečja prejšnjega leta, in sicer za 15 odstotnih točk.

Na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 15 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 13 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 9 odstotnih točk in pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 4 odstotne točke.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–november 2022
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–november 2022
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, november 2022
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, november 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 15. novembrom 2022 odgovorilo 833 oseb.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.