Poslovne tendence, september 2022

Zaupanje slabše v vseh štirih gospodarskih panogah

Vrednosti kazalnika zaupanja so se na mesečni ravni znižale v vseh štirih gospodarskih panogah, najizraziteje v predelovalnih dejavnostih.

  • 23. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V predelovalnih dejavnostih …

Kazalnik zaupanja je bil nižji v primerjavi z vsemi tremi obravnavanimi obdobji: na mesečni ravni je bila njegova vrednost nižja za 7 odstotnih točk, na letni ravni za 16 odstotnih točk in glede na dolgoletno povprečje za 8 odstotnih točk.

Poslabšali so se vsi kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja, najizraziteje pričakovana proizvodnja (za 11 odstotnih točk), sledila sta zaloge končnih izdelkov (za 5 odstotnih točk) in skupna naročila (za 3 odstotne točke).

… v trgovini na drobno …

Vrednost kazalnika zaupanja je na mesečni ravni upadla za 6 odstotnih točk, na letni ravni pa je zrasla za 8 odstotnih točk. Prav tako je bila vrednost višja od dolgoletnega povprečja, in sicer za 4 odstotne točke.

Na znižanje je vplivalo predvsem poslabšanje kazalnikov pričakovana prodaja in prodaja, nižja sta bila za 10 oz. 5 odstotnih točk. Kazalnik prodaje je upadel že drugi mesec zapored.

… v gradbeništvu …

Tudi v tej dejavnosti je bilo zaznano znižanje kazalnika zaupanja, in sicer za 3 odstotne točke na mesečni in za 10 odstotnih točk na letni ravni. Po drugi strani je bil za 23 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja.

Zaupanje je upadlo zaradi znižanja kazalnika pričakovano zaposlovanje (upad za 9 odstotnih točk), medtem ko se je vrednost kazalnika skupna naročila izboljšala za 2 odstotni točki.

… in v storitvenih dejavnostih

Kazalnik zaupanja se je na mesečni ravni znižal za 5 odstotnih točk, medtem ko je na letni ravni ostal enak in bil za 5 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja.

Poslabšala sta se kazalnika pričakovano povpraševanje in poslovni položaj (nižja za 8 oz. 5 odstotnih točk). Kazalniki povpraševanje, zaposlovanje, pričakovano zaposlovanje in pričakovane prodajne cene se v primerjavi s prejšnjim mesecem niso občutneje spremenili.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, september 2022
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, september 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.