Gospodarska klima, september 2022

Razpoloženje se še naprej slabša

Gospodarska klima je bila septembra za 4,5 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu in je tako padla pod dolgoletno povprečje.

  • 23. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Nižja na mesečni ravni …

Vrednost kazalnika gospodarska klima je v septembru dosegla −5,0 odstotne točke in se je s tem znižala za 4,5 odstotne točke (mesec prej −0,5 odstotne točke) ter bila za 4,1 odstotne točke pod dolgoletnim povprečjem.

Na znižanje vrednosti kazalnika je vplivalo vseh pet komponent: najbolj kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,5 odstotne točke), sledile so storitvene dejavnosti (za 1,3 odstotne točke), nekoliko manjši vpliv pa je bil v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke), med potrošniki (za 0,3 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).

… in tudi na letni ravni

V primerjavi s prejšnjim septembrom, ko je bila vrednost nad dolgoletnim povprečjem, se je klima poslabšala za 10,3 odstotne točke.

K temu znižanju so prispevale nižje vrednosti štirih kazalnikov od petih: največji vpliv je imel upad vrednosti kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 6,3 odstotne točke), sledilo je zaupanje med potrošniki (za 3,8 odstotne točke), manjši vpliv pa je bilo zaznati pri zaupanju v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke) in storitvah (za 0,1 odstotne točke). Po drugi strani je imel kazalnik zaupanja v trgovini na drobno pozitiven vpliv (za 0,4 odstotne točke).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–september 2022
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–september 2022
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, september 2022
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, september 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO

Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.