Mnenje potrošnikov, september 2022

Trend upadanja zaupanja potrošnikov, ki se je začel v maju, se nadaljuje

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v septembru nižja tako na mesečni kot tudi na letni ravni.

  • 22. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Zaupanje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v primerjavi z avgustom znižala za 1 odstotno točko.

Znižanje vrednosti kazalnika zaupanja na mesečni ravni so povzročila bolj pesimistična pričakovanja potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 5 odstotnih točk) in gospodarskega stanja v državi (za 2 odstotni točki). Nekoliko bolj optimistična so bila njihova pričakovanja glede večjih nakupov (za 1 odstotno točko). Kazalnik mnenje potrošnikov glede trenutnega finančnega stanja v gospodinjstvu je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

Še naprej se znižuje tudi kazalnik gibanje cen v zadnjih 12 mesecih, ta je dosegel najvišjo vrednost po juniju 2008. To pomeni, da čedalje več potrošnikov občuti višanje cen.

Na letni ravni prav tako nižje

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v primerjavi z vrednostjo v septembru 2021 poslabšal za 19 odstotnih točk.

Na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 26 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 20 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 18 odstotnih točk in pričakovanje glede večjih nakupov za 12 odstotnih točk.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–september 2022
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–september 2022
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, september 2022
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, september 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 18. septembrom 2022 odgovorilo 809 oseb.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.