Poslovne tendence, julij 2022

Zaupanje nižje v gradbeništvu, predelovalnih in storitvenih dejavnostih

Kazalnik zaupanja se je znižal v gradbeništvu, predelovalnih in storitvenih dejavnostih, medtem ko se je v trgovini na drobno zvišal. Proizvodnjo so omejevale negotove gospodarske razmere, trgovino konkurenca v sektorju, gradbeništvo visoki stroški materiala in storitve pomanjkanje delovne sile.

  • 22. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Zaupanje v predelovalnih dejavnostih nižje ...

Kazalnik zaupanja je bil nižji v primerjavi z vsemi tremi obravnavanimi obdobji: na mesečni ravni je bila njegova vrednost nižja za 1 odstotno točko, na letni ravni za 12 odstotnih točk in glede na dolgoletno povprečje za 1 odstotno točko.

Poslabšala sta se kazalnika skupna naročila in pričakovana proizvodnja (za 1 odstotno točko oz. za 5 odstotnih točk), medtem ko se je kazalnik zaloge končnih izdelkov izboljšal za 4 odstotne točke.

37 % podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo negotove gospodarske razmere (kar je 10 odstotnih točk več kot v prejšnjem juliju), sledili sta pomanjkanje usposobljenih delavcev (35 %, za 5 odstotnih točk več) in pomanjkanje surovin (30 %, za 1 odstotno točko manj).

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti je bila 84,3-odstotna ali za 1,2 odstotne točke manjša kot v aprilu 2022. Kazalnik ustreznost proizvodnih zmogljivosti se je izboljšal za 2 odstotni točki, medtem ko se je kazalnik obseg novih naročil poslabšal za 14 odstotnih točk. Ocena konkurenčnega položaja se je poslabšala na domačem trgu (za 4 odstotne točke) in na trgih držav članic EU (za 2 odstotni točki), izboljšala pa na trgih zunaj EU (za 3 odstotne točke).

... v trgovini na drobno višje ...

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno se je na mesečni ravni zvišal za 2 odstotni točki, na letni ravni pa za 11 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja je bil višji za 14 odstotnih točk.

K zvišanju kazalnika zaupanja je prispevalo predvsem izboljšanje kazalnika obseg zalog, ta je bil višji za 11 odstotnih točk.

Najpogosteje so dejavnost omejevali naslednji dejavniki: konkurenca v sektorju (42 % podjetij, za 2 odstotni točki manj kot v juliju 2021), visoki stroški dela (33 %, za 2 odstotni točki več) in majhno povpraševanje (21 %, za 4 odstotne točke manj).

… v gradbeništvu nižje ...

Vrednost kazalnika zaupanja je bila za 2 odstotni točki nižja kot v prejšnjem mesecu. Od vrednosti v istem obdobju prejšnjega leta je bila nižja za 3 odstotne točke, od dolgoletnega povprečja pa višja za 26 odstotnih točk.

Zaupanje je upadlo zaradi poslabšanja kazalnika skupna naročila (njegova vrednost se je znižala za 6 odstotnih točk), medtem ko se vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje ni spremenila.

Največ podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo visoke stroške materiala (64 % podjetij, kar je za 12 odstotnih točk več kot v prejšnjem juliju), sledili so pomanjkanje usposobljenih delavcev (53 %, za 9 odstotnih točk več) in visoki stroški dela (37 %, za 10 odstotnih točk več).

… v storitvenih dejavnostih nižje

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil na mesečni ravni nižji za 2 odstotni točki, v primerjavi s prejšnjim julijem in dolgoletnim povprečjem pa je bil višji za 4 oz. 6 odstotnih točk.

Na mesečni ravni se je znižal zaradi poslabšanja kazalnika pričakovano povpraševanje (za 7 odstotnih točk).

Najpogosteje sta te dejavnosti omejevala dejavnika pomanjkanje delovne sile (34 %, za 9 odstotnih točk več kot v juliju 2021) in nezadostno povpraševanje (24 %, za 4 odstotne točke manj). 27 % podjetij je poslovalo brez omejitev (za 1 odstotno točko več).


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2022
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.