Mnenje potrošnikov, julij 2022

Razpoloženje potrošnikov na najnižji ravni po aprilu 2020

Slovenski potrošniki so vse bolj pesimistični glede finančnega stanja v gospodinjstvu; kazalnik finančno stanje v gospodinjstvu v prihodnjih 12 mesecih je dosegel najnižjo raven v celotnem obdobju opazovanja.

  • 21. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Razpoloženje potrošnikov slabše kot prejšnji mesec

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v primerjavi s prejšnjim mesecem poslabšal za 6 odstotnih točk in upadel na najnižjo raven po aprilu 2020.

Upad kazalnika zaupanja na mesečni ravni so povzročila predvsem bolj pesimistična pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 12 odstotnih točk). Poslabšale so se tudi preostale komponente kazalnika zaupanja: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 5 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 4 odstotne točke in pričakovanje glede večjih nakupov za 3 odstotne točke.

V primerjavi z junijem so se sicer poslabšali tudi vsi preostali kazalniki, kazalnik pričakovanje finančnega stanja v gospodinjstvu pa je celo upadel na najnižjo raven v celotnem obdobju opazovanja.

Razpoloženje potrošnikov slabše kot lani

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila za 22 odstotnih točk nižja od vrednosti v juliju 2021, od povprečja prejšnjega leta pa je bila nižja za 17 odstotnih točk.

Tudi na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 29 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 26 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 16 odstotnih točk in pričakovanje glede večjih nakupov za 14 odstotnih točk.

Nižja pričakovanja glede izboljšav v stanovanju


Pričakovanja potrošnikov glede obnove stanovanja so se v primerjavi z aprilom 2022 poslabšala za 5 odstotnih točk. Pričakovanja glede nakupa ali gradnje stanovanj so se rahlo izboljšala (za 1 odstotno točko), raven pričakovanj glede nakupa avtomobila pa je ostala enaka.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–julij 2022
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–julij 2022
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, julij 2022
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, julij 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 17. julijem 2022 odgovorilo 831 oseb.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.