Poslovne tendence, april 2022

Zaupanje v trgovini in storitvah boljše, v gradbeništvu slabše, v predelovalnih dejavnostih enako

Vrednost kazalnika zaupanja se je na mesečni ravni zvišala le v trgovini in storitvenih dejavnostih. Glavni omejitveni dejavnik v predelovalnih dejavnostih je bil pomanjkanje surovin, v trgovini konkurenca v sektorju, v gradbeništvu visoki stroški materiala in v storitvah pomanjkanje delovne sile.

  • 22. 4. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Zaupanje v predelovalnih dejavnostih enako

Vrednost kazalnika zaupanja je bila enaka vrednosti v preteklem mesecu. V primerjavi z aprilom 2021 je bila za 5 odstotnih točk nižja, še vedno pa je bila višja od dolgoletnega povprečja, in sicer za 4 odstotne točke.

Poslabšala sta se kazalnika skupna naročila in zaloge (prvi se je znižal za 2 odstotni točki, drugi za 3 odstotne točke), izboljšal pa se je kazalnik pričakovana proizvodnja (za 5 odstotnih točk).

Glavni oviri pomanjkanje surovin in negotove gospodarske razmere

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti v predelovalnih dejavnostih je bila 85,5-odstotna ali za 0,7 odstotne točke nižja kot v prejšnjem četrtletju. Kazalnik ustreznost proizvodnih zmogljivosti se je izboljšal za 4 odstotne točke, medtem ko se je kazalnik obseg novih naročil poslabšal za 12 odstotnih točk. Ocene konkurenčnega položaja so se poslabšale, in to na vseh trgih: na trgih zunaj EU za 7 odstotnih točk, na trgih držav članic EU za 2 in na domačem trgu prav tako za 2 odstotni točki.

43 % podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo pomanjkanje surovin (kar je 25 % odstotne točke več kot v preteklem aprilu), sledijo negotove gospodarske razmere (42 %, za 4 odstotne točke več) in pomanjkanje usposobljenih delavcev (34 %, za 6 odstotnih točk več).

Investicije v predelovalnih dejavnostih

40 % podjetij v teh dejavnostih je poročalo, da so bila vlaganja v letu 2021 višja kot leto prej, 12 % pa, da so bila nižja. Za leto 2022 prav tako 40 % podjetij predvideva, da bodo vlaganja višja kot v 2021, 11 % podjetij pa, da bodo nižja.

Zaupanje v trgovini na drobno višje

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je bil višji za 12 odstotnih točk na mesečni ravni in za 22 odstotnih točk na letni ravni. Od dolgoletnega povprečja je bil višji za 17 odstotnih točk.

Vrednost kazalnika zaupanja sta izboljšala kazalnika pričakovana prodaja (za 25 odstotnih točk višja vrednost) in prodaja (za 19 odstotnih točk).

Najpogosteje so dejavnost omejevali naslednji dejavniki: konkurenca v sektorju (43 % podjetij, enako kot v aprilu 2021), visoki stroški dela (32 %, za 2 odstotni točki več) in majhno povpraševanje (19 %, za 8 odstotnih točk manj). 23 % podjetij pa je navedlo druge negativne vplive, med drugim epidemijo, vojno v Ukrajini, negotovost ipd.

V gradbeništvu nižje

Vrednost kazalnika zaupanja je bila za 4 odstotne točke nižja v primerjavi s preteklim mesecem, od vrednosti v preteklem aprilu pa je bila višja za 5 odstotnih točk in od dolgoletnega povprečja za 32 odstotnih točk.

Na mesečno znižanje sta vplivala oba kazalnika zaupanja – skupna naročila in pričakovano zaposlovanje (prvi se je znižal za 4 odstotne točke, drugi za 3 odstotne točke).

Daleč največ podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo visoke stroške materiala (71 % podjetij, kar je za 39 odstotnih točk več kot v aprilu 2021), sledila sta pomanjkanje usposobljenih delavcev (47 %, za 14 odstotnih točk več) in pomanjkanje materiala (42 % podjetij, za 38 odstotnih točk več).

V storitvenih dejavnostih višje

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih se je na mesečni ravni zvišal za 5 odstotnih točk. V primerjavi z lanskim aprilom in dolgoletnim povprečjem pa je bil višji za 20 oz. 9 odstotnih točk.

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je na mesečni ravni izboljšala. Izjeme so nižja vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje (za 4 odstotne točke) ter enaki vrednosti kazalnikov zaposlovanje in izkoriščenost zmogljivosti.

Najpogosteje sta te dejavnosti omejevala dejavnika pomanjkanje delovne sile (30 %, za 18 odstotnih točk več kot v aprilu 2021) in nezadostno povpraševanje (27 %, za 1 odstotno točko več). 24 % podjetij je poslovalo brez omejitev (enak delež kot lani aprila), medtem ko jih je 28 % navedlo druge ovire, med drugim prav tako epidemijo, vojno v Ukrajini ipd.

Investicije v storitvenih dejavnostih

31 % podjetij v teh dejavnosti je poročalo, da so bila vlaganja v letu 2021 višja kot leto prej, 17 % pa, da so bila nižja. Za leto 2022 37 % podjetij predvideva, da bodo vlaganja višja kot v 2021, 9 % podjetij pa, da bodo nižja. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, april 2022
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, april 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO

V tokratni objavi prvič prikazujemo podatke o investicijah v storitvenih dejavnostih iz spomladanskega vprašalnika. Pri investicijah v predelovalnih dejavnostih pa je bil vprašalnik spremenjen po navodilih Evropske komisije. V skladu s to spremembo je bil narejen preračun časovnih vrst, s čimer se je zagotovila primerljivost podatkov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.