Gospodarska klima, marec 2022

Gospodarska klima se je marca obrnila navzdol

Gospodarska klima je po štirih zaporednih mesecih rasti v marcu 2022 upadla za 5,2 odstotne točke. Na letni ravni po drugi strani ostaja višja, in sicer za 2 odstotni točki.

  • 25. 3. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Na mesečni ravni nižja …

Vrednost kazalnika gospodarske klime je v marcu znašala 1,5 odstotne točke in je bila za 5,2 odstotne točke nižja kot prejšnji mesec (6,7 odstotne točke).

Negativno so na mesečno spremembo vrednosti kazalnika gospodarske klime vplivale nižje vrednosti kazalnikov zaupanja med potrošniki (za 2,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 2,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,5 odstotne točke), medtem ko je bil vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno pozitiven (za 0,1 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni imel vpliva.

… na letni ravni pa višja

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila na letni ravni za 2,0 odstotne točke višja.

K tej rasti so prispevale višje vrednosti kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 4,6 odstotne točke), trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke) in gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke). Negativno pa sta na spremembo vrednosti na letni ravni vplivala padca kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,4 odstotne točke) in med potrošniki (za 2,1 odstotne točke).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–marec 2022
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–marec 2022
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, marec 2022
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, marec 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.