Mnenje potrošnikov, maj 2022

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov nižja na mesečni in na letni ravni

Mnenje potrošnikov se je v maju poslabšalo tako na mesečni kot na letni ravni. Znižale so se vrednosti prav vseh kazalnikov.

  • 20. 5. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Mnenje potrošnikov na mesečni ravni slabše

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v maju za 4 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu in za 9 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

Na mesečni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 5 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 5 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 3 odstotne točke, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi pa za 2 odstotni točki.

V primerjavi z aprilom so se sicer poslabšali tudi vsi preostali kazalniki, najizraziteje kazalnik primernost trenutka za večje nakupe, ki se je poslabšal za 12 odstotnih točk.

Poslabšanje tudi na letni ravni

Od vrednosti v maju 2021 je bila vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov nižja za 13 odstotnih točk.

Tudi na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 21 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 17 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 10 odstotnih točk in trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 3 odstotne točke.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–maj 2022
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–maj 2022
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, maj 2022
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, maj 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 15. majem 2022 odgovorilo 892 oseb.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.