Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, december 2021

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v 2021 višje za 10,6 %, povprečno letno pa za 5,5 %

V enem letu so se cene najizraziteje zvišale v proizvodnji kovin in v proizvodnji koksa in naftnih derivatov. Znižale se niso v nobeni dejavnosti. Na mesečni ravni so se cene v povprečju zvišale za 0,6 %.

  • 21. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v 2021 znatno višje kot v 2020

Letna rast cen proizvodov je bila 10,6-odstotna (v letu 2020 −0,2-odstotna), povprečna letna pa 5,5-odstotna. V enem letu so se za 10,6 % zvišale tako cene proizvodov za prodajo na domačem trgu kot tudi cene proizvodov za prodajo na tujih trgih.

Cene proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile v povprečju za 11,6 % višje kot v decembru 2020, za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 8,5 %.

Cene surovin so bile višje za 16,1 %, cene energentov za 9,3 %, cene proizvodov za investicije za 8,8 % in cene proizvodov za široko porabo za 3,6 %.

V letu 2021 so se izraziteje zvišale cene proizvodov v proizvodnji kovin (za 38,8 %), v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 32,3 %) in v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 28,9 %). Znižale se niso v nobeni dejavnosti.

Cene nekoliko višje tudi na mesečni ravni

V decembru 2021 so bile cene proizvodov v povprečju za 0,6 % višje kot v novembru 2021. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so bile višje za 0,4 %, za prodajo na tujih trgih pa za 0,7 %.

Cene proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile za 1,0 % višje kot v prejšnjem mesecu, za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 0,2 %.

Cene energentov so bile za 0,8 % višje kot v novembru, cene surovin za 0,7 %, cene proizvodov za investicije za 0,5 % in cene proizvodov za široko porabo za 0,4 %.

Najbolj zvišale so se cene proizvodov v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 3,4 %), v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 3,1 %) in v oskrbi z električno energijo (za 1,8 %). Najbolj znižale pa so se cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 2,2 %), v proizvodnji pohištva (za 0,7 %) ter v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 0,4 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
 XII 2021 
XI 2021
XII 2021
XII 2020
I–XII 2021
I–XII 2020
XII 2021
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,6110,6105,5114,42
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,7116,1108,2118,95
Energenti100,8109,3104,9123,09
Proizvodi za investicije100,5108,8105,8110,70
Proizvodi za široko porabo100,4103,6101,2108,05
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,0107,1104,5111,69
C Predelovalne dejavnosti100,5110,9105,7114,03
D Oskrba z električno energijo101,8104,8101,1121,63
E Oskrba z vodo100,0102,7104,1116,72
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
 XII 2021 
XI 2021
XII 2021
XII 2020
I–XII 2021
I–XII 2020
XII 2021
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,4110,6106,1116,21
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,7110,6105,0112,61
  evrsko območje101,0111,6105,6113,10
  zunaj evrsko območje100,2108,5103,6111,47
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.